Вкус

Она отвергает нормативный характер В. и заявляет о необходимости длительного воспитания и образования В., способного правильно оценить красоту во всех ее проявлениях — в труде, быту и искусстве. Марксистская эстетика утверждает, что между общественными эстетическими нормами и индивидуальным вкусом не может быть непреодолимого противоречия. Если такое противоречие и возникает, то оно берет свое начало в обществе. Так, вкус вина усиливается после предварительного употребления сыра и, наоборот, притупляется и портится после употребления чего-либо сладкого. После разжевывания корня майского жука (Iris pseudacorus) кофе и молоко приобретают кислый вкус. Однако это влияние одного вкуса на другой может зависеть не только от его контраста, но и от смешения в нашем сознании следа, оставленного предыдущим вкусовым ощущением, с новой, актуальной вкусовой стимуляцией. Следы вкусовых ощущений особенно выражены у основания языка и имеют позитивную форму, т.е. вкус практически невозможно измерить объективно — нет и не может быть никакой «объективности». Несмотря на это, уже много лет ведутся работы по разработке и совершенствованию искусственного языка, который мог бы по вкусу напоминать настоящий.

Содержание
 1. Другие ощущения, близкие к вкусу
 2. Педагогический терминологический словарь
 3. Вероника Благутина,Кандидат химических наук»Химия и жизнь» № 10, 2010
 4. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
 5. Энциклопедический словарь
 6. Русский словарь антонимов
 7. Зачем нужен вкус
 8. Русский фразеологический словарь
 9. Могут ли роботы распознавать вкус
 10. Как запах влияет на восприятие вкуса
 11. Умами
 12. Педагогический терминологический словарь
 13. Словарь Ушакова
 14. Encyclopedia Biologica
 15. Dlaczego lubimy pikantne potrawy? Smak — jeden z pięciu zmysłów zewnętrznych, zlokalizowany w jamie ustnej, najważniejszy na języku, służący do rozpoznawania pewnych cech pożywienia, takich jak słodycz, gorycz, kwaśność, słoność, świeżość itp.|Właściwość różnorodności pożywienia i przedmiotów smakowanych językiem. Smak i węch są zmysłami osobistymi; wzrok, słuch i dotyk są wspólne. Mój smak jest gorzki i wszystko jest gorzkie. Te jabłka nie smakują dobrze, one smakują źle. Ryba Navaga smakuje jak dorsz. Nie da się odróżnić smaku koniny od wołowiny. Smakować i smakować nie ma mistrza (ani towarzysza), co komu do gustu przypadnie. Potrawę poznaje się po jej smaku, ale świętość poznaje się po jej smaku. Bez żucia nie można poznać smaku. Posiłek smakuje lepiej, gdy jest ugotowany. Dzięki pracy jedzenie smakuje lepiej. Гладок, мягок, да на вкус гадок. За вкус не берусь, а горяченько, да мокренько будет. Не тем вкусом, а сыты будем. | *Понятие о прекрасном, в художествах; чувство изящного, красоты, приличия и угодливости для глаз. | Пошиб иконописное род, вид, стиль, школа, отличительные свойства художественного произведения, как общий признак школы или рода. О вкусе не спорь. Дом отделан со вкусом. У этого художника много вкуса; он строит в руском вкусе, в мавританском. Вкусный, приятный на вкус, угодный чувству вкуса, добросъедомый, южн. смачный, народное, сладкий. Вкусность ж. свойство, качество вкусного. Вкусня ж. астрах. кусня, кусница, яичница с ломтями белого хлеба на молоке и масле. Вкушать, вкусить что, чего, отведывать пищу или питье; | употреблять в пищу, есть или пить. | *Наслаждаться чем; принимать в себя что невещественное. Вкушать радость, жизнь. Он вкусил смерть. -ся, быть вкушаему. Вкушание ср. длит. вкушенье окончат. действ. по глаг.… WatchNowadays, it is known that the taste receptor for sweet substances is a dimer of two receptor proteins T1R2 and T1R3; the dimer T1R1-T1R3 is responsible for the umami taste (glutamate has other receptors, some of which are located in the stomach, innervated by the vagus nerve and are responsible for the pleasure of food), but the experience of bitterness is due to the existence of about thirty receptors of T2R group. Gorzki smak jest sygnałem niebezpieczeństwa, gdyż większość substancji trujących ma taki smak. Historia♦ Z. Hippiusz pisał do Adamowicza: «Nie czytałam, proszę mi wybaczyć, Sirin: częściowo z braku czasu, częściowo z obawy: a co, jeśli mi się spodoba? Weź to, jak chcesz». Sam Nabokov (tak jakby) uważał Ilfa i Pietrowa, Zoszczenkę i Oleszę za pisarzy pierwszorzędnych, a Eliota i Pounda (Mocne opinie) za drugorzędnych. W swoich listach chwalił Bagryckiego i Selińskiego. Jak to wpływa na nasze preferencje smakowe? Wiele osób stara się odpowiedzieć na to pytanie. Powszechnie wiadomo, że ci, którzy potrafią rozróżnić gorzki smak FTC, mają awersję do brokułów i brukselki. Warzywa te zawierają cząsteczki, których struktura jest podobna do FTC. Profesor Adam Drewnowski z Uniwersytetu Michigan w 1995 roku utworzył trzy grupy osób na podstawie ich zdolności do rozpoznawania w roztworze związku zbliżonego do FTC, ale mniej toksycznego. Te same grupy były również badane pod kątem preferencji smakowych. Osoby, które spróbowały już bardzo niskich stężeń badanej substancji, uznały kawę i sacharynę za zbyt gorzkie. Zwykła sacharoza (cukier pochodzący z trzciny cukrowej i buraków cukrowych) wydawała im się słodsza od innych. A ostra papryka paliła znacznie mocniej. Słodka, gorzka, słona. Czy to prawda, że różne części języka odpowiadają za różne gusta?G., Estetyka i krytyka literacka, Artykuły zebrane, M.-L., 1951, s. 92, 110, 223; Girard, G., O smaku, z dodaniem dyskursu na ten sam temat d´Alambera, Voltaire’a i Montesquieu, cz. 1-3, tłum. z jęz. francuskiego, M., 1803; Montesquieu Ch., Doświadczenie o smaku w dziełach natury i sztuki, Proc.Если вы внимательно посмотрите на свой язык, вы можете заметить, что он кажется покрытым маленькими «прыщиками». Это, по-видимому, наши вкусовые рецепторы. Но на самом деле это вкусовые рецепторы. Рецепторы гораздо меньше: в одной вкусовой почке от 3 до 100 рецепторов. Русский словарь(старославянский: кусити-стиль) 1. Способность высказывать обоснованные и убедительные суждения в области искусства, музыки и т.п. 2. способность человека к эстетическому восприятию и оценке, развитое чувство прекрасного (и, соответственно, возвышенного, величественного, отталкивающе уродливого и т.д.) Кто-то заметил, что вкус — это эстетическая совесть. Отсутствие чувства эстетики фактически делает человека инвалидом, граничащим с психическим расстройством, поскольку он воспринимает все как серое, бесцветное, пошлое, однообразное и сонное, и удовлетворяет себя «попсой», «развлекаловкой», сериалами, детективами и прочей продукцией для неискушенного человека в целом, фактически никогда не поднимаясь над своим вегетативным образом жизни; 3. Склонность, интерес, симпатия к чему-либо; 5. Ощущение, связанное с проглатыванием пищи, стимуляцией рецепторов языка другими химическими веществами….. «Предмет искусства (…), — писал Маркс, — формируется аудиторией, которая понимает искусство и может наслаждаться красотой». (там же, т. 12, с. 718). Лит.: Маркс, К., Экономическо-философские рукописи (844, в кн. Маркс и Ф. Фразеологический словарь (Волков)А как обстоит дело с человеком? Для определения порога чувствительности добровольцам вслепую давали попробовать сначала очень разбавленные, а затем все более концентрированные растворы, пока они четко не определяли, какой раствор на вкус. Человеческое «дерево вкусов» во многом схоже с тем, что было получено у обезьян. Люди различаются по своим вкусам как в отношении того, что обеспечивает организм энергией (сахара), так и в отношении того, что может нанести вред (алкалоиды, танины). Существует также корреляция между веществами одного типа. Вполне вероятно, что тот, кто очень чувствителен к сахарозе, также чувствителен и к фруктозе. Однако нет корреляции между чувствительностью к хинину и танину, и человек, чувствительный к фруктозе, не обязательно чувствителен к танину. Вкусовые ощущения могут быть вызваны различными видами раздражителей: 1) электрический ток на языке, когда на положительном полюсе появляется кислый вкус, а на отрицательном — основной; 2) механический раздражитель: например, прикладывание тонкой струи воздуха к языку или нажатие на него в разных местах воспринимает кислый и горький вкус; 3) специфические вкусовые вещества. Мы не знаем прямых причин различий во вкусе между разными вкусовыми веществами, и физиология вкуса в этом отношении значительно отстает от физиологии зрения и слуха. В физиологии вкуса нам известны лишь некоторые условия, необходимые для возникновения вкусовых ощущений. Вкусовые вещества могут существовать в трех различных состояниях: твердом, жидком и газообразном, при условии, что они более или менее растворимы в ротовой жидкости. Только в таком растворенном виде вещества могут проникнуть в скрытые клетки внутренних вкусовых рецепторов, которые являются терминалами вкусовых нервов, и непосредственно раздражать их. Совершенно нерастворимые вещества, безусловно, безвкусны; но из этого вовсе не следует, что любое вещество, растворимое в ротовой жидкости, должно иметь вкус, и что сила вкуса вещества будет иметь какое-либо отношение к степени его растворимости, поскольку известны вещества, отвечающие этим требованиям, но совершенно безвкусные. Природа вкусовых веществ совершенно не может объяснить ощущения, возникающие при их действии на вкусовые нервы, поскольку один и тот же основной вкус, например, сладкий, может быть вызван веществами, не имеющими ничего общего, такими как сахар, соль свинца, хлороформ и т.д. Другие близкие вкусы— Марксистская эстетика считает, что в истории не существует неустранимого противоречия между общественными эстетическими нормами и индивидуальным вкусом.ВКУС эстетический — способность человека к различению, пониманию и оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства. Формирование и развитие вкуса — задача эстетического воспитания. … смотреть Вкусовые сосочки: из чего состоит поверхность языкаЖгучий вкус не относят к числу основных вкусов, так как до настоящего времени не обнаружены соответствующие вкусовые рецепторы. Он связан с веществами, стимулирующими «тепловые» рецепторы (этанол, капсаицин) — они возбуждают ветви тройничного нерва и вносят свой вклад в «чисто вкусовое» ощущение.(taste) способность различать вкус веществ, которые попадают в полость рта. Вкусовые ощущения воспринимают вкусовые почки, расположенные в многослойном эпителии боковых поверхностей желобоватых, грибовидных и листовидных сосочков языка. Молекулы вкусовых веществ, растворенные в выделяющейся в полости рта слюне, взаимодействуют с рецепторными белками, встроенными в плазматическую мембрану микроворсинок чувствительных клеток, в результате чего возникает нервный импульс. Обычно человек может различать четыре основных вкуса сладкий, горький, кислый и соленый; иногда к ним добавляются еще два, позволяющие человеку различать щелочной и металлический привкус…. смотреть Тезаурус русской деловой лексикиего признаков правдоподобие, разумность, ясность. Художник должен руководствоваться в своем выборе В.: «Талант подражает природе, вкус подсказывает ему выбор…» (Дидро Д., Собр. соч., т. 6, М., 1946, с. 539).ВКУС2, -а, м. 1. Wyczucie, zrozumienie tego, co eleganckie, piękne. Dressing o delikatnym smaku. Do czyjegoś gustu, w czyimś guście (w sensie czyjejś opinii o tym, co ładne, piękne). 2. Tendencja, upodobanie do czegoś Mieć upodobanie do czegoś Mieć upodobanie (uzależnić się, przyzwyczaić się do czegoś). Zadowolić kogoś (zadowolić kogoś). Nie ma dyskusji na temat smaku. 3. Styl, sposób (potoczny). Taniec w języku hiszpańskim smak. || przymiotnik smak, -ye, -ye (do 2. znaczenia). Taste…. Oglądaj Gasparow. Uwagi i ekstraktyDoznania smakowe właściwe są zwykle połączone z wrażeniami dotykowymi/dotykowymi (stąd wrażenia ściągania, cierpkości, ostrości, pieczenia) na języku. Ogromną rolę w kształtowaniu smaku (w jego potocznym rozumieniu) odgrywają wrażenia węchowe, które są wywoływane przez zapach substancji lotnych — PRAWDA. Można powiedzieć, że na «aromat» żywności składają się jednoczesne wrażenia smakowe, zapachowe, a także termiczne i dotykowe (poprzez nerw trójdzielny). Smak jest odczuwany głównie przez nasadę i górną powierzchnię tylnej części języka, a także jego krawędzie i czubek.Большинство позвоночных животных распознают те же вкусы, что и люди. Однако есть и исключения. Недаром принцип «используй или потеряешь» считается эволюционным принципом: животные, которым не нужно воспринимать определенный вкус, постепенно теряют эту способность. Все кошки, например, не способны чувствовать вкус сладкого: один из двух генов, отвечающих за вкусовой рецептор, деактивирован. Предположительно, это связано с тем, что они являются хищниками. А у травоядных панд разумное восприятие отключено — они все равно вряд ли встретят богатый белком бамбук. Могут ли роботы распознавать вкусНо склонность к выпивке может быть связана со вкусом, или, скорее, с генетической чувствительностью к горечи: если вы не чувствуете себя плохо после употребления горького алкоголя, вам гораздо легче стать любителем выпить. Например, вкус вина усиливается от предварительного употребления сыра, а все сладкое ослабляет и портит его. Кофе и молоко приобретают кислый вкус после жевания корня майского жука (Iris pseudacorus). Однако это влияние одного вкуса на другой может зависеть не только от его контраста, но и от смешения в нашем сознании следа, оставленного предыдущим вкусовым ощущением, с новой, актуальной вкусовой стимуляцией. Следы вкусовых ощущений особенно четко наблюдаются у основания языка и имеют позитивную форму, т.е. являются повторением в более слабой форме первоначального вкусового ощущения. В редких случаях вкусовой след отличается по качеству от последнего, как это наблюдается с некоторыми винами, ликерами и т.д. Что такое язык«пятый вкус», традиционно используемый в китайской культуре, в других странах Востока. Умами — это название вкусовых ощущений, вызываемых свободными аминокислотами, особенно глутаминовой кислотой, которую можно найти в ферментированных и созревших продуктах, таких как сыры пармезан и рокфор, в соевых и рыбных соусах. Они также содержатся в больших количествах в неферментированных продуктах, таких как грецкие орехи, виноград, брокколи, помидоры, грибы, и в меньших количествах в мясе.При жевании и глотании вы можете почувствовать запах даже той пищи, которая уже находится у вас во рту. Все они попадают в носовую полость, где расположены обонятельные клетки. Эти клетки работают так же, как и вкусовые рецепторы, но они отвечают за обоняние, а не за вкус. Они тоже имеют крошечные волоски, которые при контакте с запахом посылают сигнал в мозг через обонятельный нерв.
 16. Historia
 17. Słodka, gorzka, słona. Czy to prawda, że różne części języka odpowiadają za różne gusta?
 18. Русский словарь
 19. Фразеологический словарь (Волков)
 20. Другие близкие вкусы
 21. Вкусовые сосочки: из чего состоит поверхность языка
 22. Тезаурус русской деловой лексики
 23. Gasparow. Uwagi i ekstrakty
 24. Могут ли роботы распознавать вкус
 25. Что такое язык
 26. Могут ли роботы распознавать вкус
 27. Наука о вкусе
 28. Вкус денег
 29. Тезаурус русской деловой лексики
 30. Словарь Ефремова
 31. ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ
 32. Что такое язык
 33. Группы вкусовых рецепторов
 34. .Почему человеку нужен вкус?
 35. Другие вкусовые ощущения
 36. Технологии моделирования вкуса
 37. Энциклопедический словарь
 38. Литература
 39. Словарь Ушакова
 40. Хрустящий, сочный, тягучий: как ощущение пищи во рту влияет на восприятие вкуса
 41. Энциклопедия «Биология»
 42. Dlaczego smak jest potrzebny
 43. Zaburzenia smaku — dysgeuzja
 44. Czy kolor
 45. Группы рецепторов вкуса
 46. Как мозг чувствует вкус
 47. Состав вкусовых рецепторов: как мозг получает вкусовые сигналы
 48. .Для чего человеку нужен вкус?
 49. Литература
 50. другие ощущения, сходные с чувством вкуса
 51. Основные вкусы
 52. Словарь антонимов русского языка
 53. Вкусны ли деньги
 54. Grupy receptorów smakowych
 55. Słodki, gorzki, słony. Czy to prawda, że różne części języka odpowiadają za różne smaki?
 56. Хрустящий, сочный, тягучий: как ощущение пищи во рту влияет на восприятие вкуса
 57. Гаспаров. Ноты и экстракты
 58. Есть ли технологии симуляции вкуса
 59. ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ
 60. Как запах влияет на восприятие вкуса
 61. Капсаицин и ментол
 62. Почему нам нравится острая пища?
 63. Основные вкусы
 64. История
 65. Словарь языка Ожегова
 66. Этимологический Словарь Русского Языка
 67. Примечания
 68. Jak zapach wpływa na percepcję smaku
 69. КАПСАИЦИН И МЕНТОЛ
 70. Есть ли у денег вкус
 71. Rosyjski słownik antonimów
 72. Tezaurus rosyjskiego słownictwa biznesowego
 73. Technologia symulacji smaku
 74. Энциклопедический словарь
 75. Словарь Ушакова
 76. Вкусовые сосочки: из чего состоит поверхность языка
 77. Выделенное
 78. Группы вкусовых рецепторов
 79. Примечания
 80. Как мозг воспринимает вкус
 81. Почему острая пища высоко оценивается
 82. Другие вкусовые ощущения
 83. Литература
 84. Гаспаров. Примечания и выдержки
 85. Словарь педагогической терминологии
 86. Русский фразеологический словарь

Другие ощущения, близкие к вкусу

восприятие гениальных произведений искусства, примером которых является В. Гегель, критикуя эстетику классицизма за ее нормативизм и формализм, подверг понятие Б. в том виде, в каком оно появилось в истории эстетики, критической оценке. Он указал на красоту как на объективную основу Б.м. 1.tam, gorzki tam, kwaśny tam 2.zavyk, …dan tam tabu, ubrać się gustownie zavyk belen kienut; mieć tam. (к чему) (нәрсәдән) тәм табу △ на (чей) в. (кем) зәвыгы буенча; по вкусу (быть, прийтись) (күңелгә) ошау… смотреть

Педагогический терминологический словарь

ВКУС эстетический, способность человека к различению, пониманию и оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства. Формирование и развитие вкуса — задача эстетического воспитания.

… смотретьДаже цена диктует вкус. Например, вино вкуснее для человека, который считает его дорогим. Это было доказано субъективно, когда вино оценивал сам субъект, и объективно, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии: чем выше цена, тем выше активность в медиальной орбитофронтальной коре. Даже нейроны любят деньги!

Вероника Благутина,Кандидат химических наук»Химия и жизнь» № 10, 2010

Только в таком растворенном виде вещества могут проникнуть в скрытые внутренние клетки вкусовых рецепторов, которые являются нервными окончаниями вкуса, и непосредственно раздражать их. Вещества, которые полностью нерастворимы, определенно безвкусны, но это не означает, что любое вещество, растворимое в жидкости полости рта, будет иметь вкус и что сила вкуса данного вещества будет зависеть от степени его растворимости, потому что существуют вещества, которые отвечают этим требованиям, но совершенно безвкусны. Природа вкусовых веществ вовсе не объясняет ощущения, возникающие при их воздействии на вкусовые нервы, поскольку один и тот же основной вкус, например, сладкий, могут иметь вещества, не имеющие между собой ничего общего, такие как сахар, соли свинца, хлороформ и т. д. Тонкость чувства вкуса неодинакова для различных ароматических веществ, и в этом отношении горькие вещества занимают первое место. Например, хинин, разбавленный серной кислотой в пропорции 1 часть на 100 000 воды, или стрихнин, разбавленный серной кислотой в пропорции 3 части на 100 000 воды, все еще ощущаются на вкус, в то время как сладкие, кислые и соленые вещества, если они гораздо более концентрированы, не ощущаются. Поэтому неудивительно, что горькие вещества, введенные непосредственно в кровь, стимулируют вкусовые нервы и оттуда; например, горький коллохин, введенный в вену собаки, вызывает те же движения челюстей и отвращение, которые наблюдаются при непосредственном нанесении коллохина на поверхность языка; Люди, страдающие желтухой, жалуются на горький вкус во рту, и нередко нервные люди жалуются на горечь во рту после приема хинина в облаках и некоторое время спустя, когда хинин успел попасть в кровь.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Это, очевидно, важно для человека при выборе пищевых веществ, так как инстинктивное отвращение к вкусу знакомых веществ в большинстве случаев гарантирует ему избежание употребления вредных начал; к сожалению, приятный вкус различных веществ не гарантирует человеку этого в такой же степени, так как среди них часто могут быть вещества безусловно ядовитые. — В целом, область приятных вкусовых ощущений играет важную роль в явлении пищеварения, усиливая выделение пищеварительных соков, усиливая перистальтику кишечника, и, наконец, вызывая приятное настроение, вкусовые вещества улучшают настроение человека. Экспериментально доказано, что, воздействуя на органы вкуса, вкусовые вещества вызывают быстрые изменения в циркуляции крови, заставляя сердце биться немного быстрее, и, рефлекторно сужая сосуды конечностей, вызывают усиленный приток крови к мозгу, что повышает нервную активность. Чувство аппетита у животных, по-видимому, развито несравненно меньше, чем у человека, и, следовательно, у них слабо развит вкусовой аппарат, а у некоторых особей он вообще почти отсутствует. Однако этот недостаток компенсируется, как известно, разнообразием и тонкостью обоняния. Физиологическая литература по B. Язык состоит из так называемых вкусовых рецепторов в виде, как ни странно, луковиц. Каждая такая луковица содержит от 50 до 100 вкусовых клеток четырех (как сейчас считается) типов, два из которых используются для распознавания вкуса. Старое утверждение о том, что разные участки языка специализируются на разных вкусах, уже давно развенчано. Строго говоря, язык вообще не знает, что такое вкус. Оно воспринимает его, но не определяет. Это делает мозг.

Энциклопедический словарь

Невероятно, но зубы также участвуют в ощущении вкуса. Датчики давления, расположенные вокруг корней зубов, информируют нас о текстуре пищи. В этом процессе также участвуют жевательные мышцы, которые «оценивают» твердость пищи. Доказано, что когда во рту много зубов с удаленными нервами, чувство вкуса меняется.Мы думаем, что только наша пищеварительная система активна, когда мы едим, но это не так. Наш мозг проделывает огромную работу. Он работает с нашими обонятельными и вкусовыми рецепторами, помогая нам распознавать вкусы. Благодаря сложной анатомии мы помним любимые лакомства детства и можем наслаждаться едой в кафе.

Действительно ли мы едим «на автомате»?

Вкусовое восприятие веществ, введенных в рот. У человека вкусовые рецепторы расположены в сосочках языка, на нёбе и в горле. Сочетание основных вкусовых ощущений — кислого, соленого, сладкого и горького — приводит к появлению множества вкусовых вариантов. Кончик языка имеет сладкий вкус, края языка — кислый и соленый, а основание языка — горький. Рецепторы позволяют нам ощущать механические свойства и температуру пищи. Вкусовые рецепторы по волокнам языкоглоточного нерва передают импульсы через продолговатый мозг и таламус в височную долю коры головного мозга (вкусовой анализатор). Вкусовые расстройства проявляются снижением, повышением или искажением вкусовой чувствительности. Иногда у нас создается впечатление, что это мы сами выбираем, что нам нравится, а в крайнем случае, что мы едим то, к чему нас приучили родители. Однако ученые все больше приходят к выводу, что выбор за нас делают наши гены. В конце концов, люди по-разному воспринимают одни и те же вещества, и пороги вкусовой чувствительности также различаются у разных людей, вплоть до «вкусовой слепоты» к отдельным веществам. Сейчас ученые всерьез задумались о том, что некоторые люди запрограммированы есть чипсы и толстеть, а другие любят есть вареный картофель. Это особенно беспокоит США, которые сталкиваются с настоящей эпидемией ожирения.

Русский словарь антонимов

Вкус жира до сих пор является спорным вопросом. Долгое время считалось, что мы распознаем жир по запаху, поскольку липиды выделяют молекулы запаха, а также по определенной текстуре. Никто даже не искал специальные вкусовые рецепторы для жира. Эти взгляды были поколеблены в 1997 году исследовательской группой Тору Фушики из Киотского университета. Из опыта было известно, что крысы предпочитают бутылку с пищей, содержащей жир. Чтобы проверить, связано ли это с текстурой, японские биологи предложили грызунам, лишенным обоняния, два раствора — один с липидами, а другой с похожей текстурой, смоделированной благодаря загустителю. Крысы однозначно выбирали липидный раствор — видимо, руководствуясь вкусом. Ощущение вкуса может быть вызвано различными стимулами: w-1) электрическим током на языке, который производит кислый вкус на положительном полюсе и основной вкус на отрицательном полюсе; w-2) механической стимуляцией: например, направляя тонкую струю воздуха на язык или нажимая на него в разных местах, производится кислый или горький вкус, и, наконец, w-3) специфическими вкусовыми веществами. Мы не знаем однозначно прямых причин различий во вкусах различных вкусовых веществ, и физиология вкуса в этом отношении значительно отстает от физиологии зрения и слуха. В физиологии вкуса нам известны лишь некоторые условия, необходимые для возникновения вкусовых ощущений. Вкусовые вещества могут существовать в трех различных состояниях материи — твердом, жидком и газообразном, при условии лишь, что они более или менее растворимы в ротовой жидкости.

Зачем нужен вкус

2. В эстетике — способность человека воспринимать, понимать и ценить явления красоты во всех сферах жизни и искусства. В. — Самоощущение; понятия красоты, артистизма, изящества, миловидности и уместности субъективны.♦ Вопрос «какие стихи вам нравятся», наверное, такой же непристойный, как «какие женщины вам нравятся». (см. КАК.) «Какие современные поэты вам нравятся?». — Падухова и Успенского Пятигорский спросил нас. Я не взялся отвечать: мы уже в том возрасте, когда любят не поэтов, а стихи. Я сказал: Юнна Мориц.

Русский фразеологический словарь

Вся информация о товаре обрабатывается мозгом одновременно. Например, когда клубника попадает в рот, она будет иметь сладкий вкус, запах клубники и сочную текстуру с семенами. Сигналы от органов чувств, обрабатываемые во многих участках коры головного мозга, смешиваются и создают сложную картину. В одну секунду мы знаем, что мы едим. Общая картина формируется путем нелинейного добавления ингредиентов. Например, кислотность лимонного сока можно замаскировать сахаром, сделав его менее кислым, хотя содержание протонов в соке не уменьшится. На пищевые предпочтения также влияют стереотипы. Оказывается, мужчины чаще стараются выбирать стереотипно «мужские» продукты питания и, как правило, слегка голодны при их выборе. Так, например, кисломолочные продукты считаются женскими, а мясные — мужскими. Золотая жила для маркетологов!

Могут ли роботы распознавать вкус

Однако, с точки зрения обывателя, наиболее перспективными являются эксперименты с самими вкусами. Вернемся к упомянутому в начале статьи эксперименту, проведенному Кэтрин Охла из Исследовательского центра хеморецепции Монелла. Она показывала испытуемым фотографии высококалорийных продуктов, таких как лосось или бараньи отбивные, или низкокалорийных продуктов, таких как бобы или йогурт. После каждого изображения на язык участника подавался слабый электрический разряд. Судя по активности мозга в записи ЭЭГ, разряд после воздействия высококалорийной пищи вызывал у испытуемых более сильные и приятные ощущения, чем та же стимуляция после просмотра изображения дыни. Форма предмета может влиять на вкус. И даже люстра. Дэвид Гал, проводивший эксперименты в Северо-Западном университете Иллинойса в области маркетинга и покупательского поведения, обнаружил, что после упорядочивания геометрических фигур испытуемые оценивали вкус сыра с острыми краями как более сильный и насыщенный, чем вкус круглого сыра. Другой эксперимент из той же серии показал, что люди, предпочитающие крепкий кофе, пили больше кофе в ярко освещенной комнате, чем в затемненной. И наоборот.

Как запах влияет на восприятие вкуса

И как это происходит у людей? Чтобы определить порог чувствительности, добровольцам вслепую пробовали очень разбавленные, а затем все более концентрированные растворы, пока они не могли четко определить, каков раствор на вкус. Человеческое «дерево вкусов» во многом схоже с тем, что было получено у обезьян. Люди одинаково разнообразны в своих пристрастиях к тому, что обеспечивает организм энергией (сахара), и к тому, что может причинить вред (алкалоиды, танины). Существует также корреляция между веществами одного типа. Вполне вероятно, что тот, кто очень чувствителен к сахарозе, также чувствителен и к фруктозе. Однако нет корреляции между чувствительностью к хинину и танину, и человек, чувствительный к фруктозе, не обязательно чувствителен к танину.Теперь мы знаем, что рецептор сладкого — это димер двух рецепторных белков T1R2 и T1R3, что вкус умами — это димер T1R1-T1R3 (у глутамата есть и другие рецепторы, некоторые из которых расположены в желудке, иннервируются блуждающим нервом и отвечают за ощущение удовольствия), и что ощущение горечи обусловлено существованием около тридцати рецепторов группы T2R. Горький вкус — это сигнал опасности, потому что большинство ядовитых веществ имеют такой вкус. Поскольку области, наиболее чувствительные к вкусовым ощущениям, особенно богато снабжены вкусовыми рецепторами, последние рассматриваются как специальные периферические аппараты для улавливания вкусовых ощущений. В каждом сосочке находится несколько тысяч вкусовых рецепторов, а на всем языке — более 100 000 вкусовых рецепторов. Поскольку ветви глоссофарингеального и языкоглоточного нервов заканчиваются в них, эти нервы рассматриваются как стволы, содержащие специальные вкусовые волокна, но ввиду того, что в языкоглоточном нерве волокна барабанной струны являются проводником вкусовых ощущений, и что последние в конечном итоге происходят не от лицевого нерва, а от того же глоссофарингеального нерва, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что вкусовой нерв в действительности является только одним глоссофарингеальным нервом (n. Aesthetic nerve) — исторически сложившаяся человеческая способность различать, понимать и оценивать прекрасное и безобразное в действительности и произведениях искусства; имеет широкий спектр проявления — в творчестве, профессиональной деятельности, повседневной жизни, поведении человека и т.д. Способность человека ценить прекрасное и безобразное является результатом длительного исторического развития, формирования его навыков в процессе социальной практики и усвоения художественной культуры. В процессе формирования общества

Умами

В целом, вкус, как говорят медики, является мультимодальным ощущением. Необходимо объединить следующую информацию: информацию от химических вкусовых рецепторов, тепловых рецепторов, информацию от механических датчиков в зубах и жевательных мышцах, а также обонятельных рецепторов, на которые влияют летучие компоненты пищи. Язык состоит из так называемых вкусовых рецепторов в виде луковиц странной формы. В каждой из этих луковиц имеется от 50 до 100 вкусовых клеток четырех (как считается в настоящее время) типов, два из которых используются для распознавания вкуса. Таким образом, старое утверждение о том, что разные участки языка специализируются на разных вкусах, уже давно опровергнуто. Строго говоря, язык вообще не знает, что такое вкус. Оно воспринимает его, но не определяет. Мозг делает это.

Эксперименты со вкусом давно забавляют ученых. Запрограммированный коктейльный стакан под названием Vocktail с одноименным Bluetooth-приложением имитирует любой напиток, используя простую воду: светодиодная лампа обеспечивает нужный цвет, стимулирующий язык электродный обод — вкус, а устройство с вентиляционными отверстиями и небольшим насосом, включенным во время питья, — нужный запах.♦ Вопрос «какие стихи вам нравятся», наверное, такой же непристойный, как и «какие женщины вам нравятся». (см. КАК.) «Какие современные поэты вам нравятся?». — Падухова и Успенского Пятигорский спросил нас. Я не взялся отвечать: мы уже в том возрасте, когда любят не поэтов, а стихи. Я сказал: Юнна Мориц.

Педагогический терминологический словарь

; ароматы свежести и выпечки, например, горчицы, мяты и т.д. объясняются примесью тепловых ощущений. Из вышесказанного ясно, насколько ограниченным должно быть поле чисто вкусовых ощущений, если исключить все, что относится к обонятельным, тактильным и тепловым чувствам. С этой точки зрения, чисто вкусовые ощущения можно свести к четырем основным вкусам: горькому, сладкому, соленому и кислому, а для их восприятия и проведения необходимы четыре типа нервных волокон, неравномерно распределенных на поверхности языка. Эта гипотеза, принятая сегодня физиологами, легко объясняется, во-первых, неодинаковым вкусом одного и того же вкусового вещества в разных частях языка, а во-вторых, заметным различием в отношении вкусовых веществ основания и кончика языка: в то время как кончик языка почти одинаково чувствителен ко всем основным вкусам, основание языка ощущает в основном сладкий вкус, а для некоторых и кислый. Этот факт можно объяснить только различным распределением на поверхности языка различных типов нервных волокон, чувствительных к различным вкусам. Мы думаем, что во время еды активна только наша пищеварительная система, но это не так. Наш мозг проделывает огромную работу. Он работает вместе с обонятельными и вкусовыми рецепторами, которые помогают нам распознавать вкусы. Благодаря этой сложной анатомии мы помним любимые лакомства детства и можем наслаждаться едой в кафе.

Словарь Ушакова

Публикация 1931 года положила начало многочисленным исследованиям чувствительности — не только к FTC, но и к горьким веществам в целом. Около 50% европейцев оказались нечувствительными к фенилтиокарбамидной горечи, но только 30% азиатов и 1,4% индейцев Амазонии. Ген, отвечающий за это заболевание, был обнаружен только в 2003 году. Оказалось, что он кодирует рецепторный белок для вкусовых клеток. У разных людей разные версии этого гена, и каждая версия кодирует немного другой рецепторный белок — поэтому фенилтиокарбамид может взаимодействовать с ним хорошо, плохо или вообще не взаимодействовать. Вот почему разные люди чувствуют горечь в разной степени. С тех пор было открыто около 30 генов, кодирующих распознавание горького вкуса. Однако не все склонны к авантюрам, и за обеденным столом не каждый готов погрузиться даже в карри. Согласно исследованиям, люди, которым нравится острая пища, также проявляют большее стремление к разнообразию ощущений и чувствительность к вознаграждению — короче говоря, они идут на риск.

Encyclopedia Biologica

Потребовалось семь десятилетий, чтобы точно установить, как мы ощущаем вкус. Сладкий, горький и вкус умами были связаны с семейством белков G. Соленый и кислый вкус связаны с ионными каналами: например, кислый вкус связан с рецептором PKD2L1, который обнаруживает высокую концентрацию ионов водорода. Отдельный рецептор распознает натрий.Na zjawisku kontrastu smaków, ich kompensacji i śladach opiera się cały gmach gastronomii, który ma tę wartość fizjologiczną, że dobre, przyjemne «B» pożywienia sprzyja jego trawieniu, zwiększając wydzielanie soków trawiennych i wywołując przyjemny nastrój, tak korzystny dla normalnego przebiegu wszystkich procesów ustrojowych w organizmie. Smak, podobnie jak inne zmysły, staje się coraz doskonalszy w trakcie ćwiczeń, o czym świadczą obserwacje profesjonalnych degustatorów kawy, herbaty, wina itp.

Dlaczego lubimy pikantne potrawy? Smak — jeden z pięciu zmysłów zewnętrznych, zlokalizowany w jamie ustnej, najważniejszy na języku, służący do rozpoznawania pewnych cech pożywienia, takich jak słodycz, gorycz, kwaśność, słoność, świeżość itp.|Właściwość różnorodności pożywienia i przedmiotów smakowanych językiem. Smak i węch są zmysłami osobistymi; wzrok, słuch i dotyk są wspólne. Mój smak jest gorzki i wszystko jest gorzkie. Te jabłka nie smakują dobrze, one smakują źle. Ryba Navaga smakuje jak dorsz. Nie da się odróżnić smaku koniny od wołowiny. Smakować i smakować nie ma mistrza (ani towarzysza), co komu do gustu przypadnie. Potrawę poznaje się po jej smaku, ale świętość poznaje się po jej smaku. Bez żucia nie można poznać smaku. Posiłek smakuje lepiej, gdy jest ugotowany. Dzięki pracy jedzenie smakuje lepiej. Гладок, мягок, да на вкус гадок. За вкус не берусь, а горяченько, да мокренько будет. Не тем вкусом, а сыты будем. | *Понятие о прекрасном, в художествах; чувство изящного, красоты, приличия и угодливости для глаз. | Пошиб иконописное род, вид, стиль, школа, отличительные свойства художественного произведения, как общий признак школы или рода. О вкусе не спорь. Дом отделан со вкусом. У этого художника много вкуса; он строит в руском вкусе, в мавританском. Вкусный, приятный на вкус, угодный чувству вкуса, добросъедомый, южн. смачный, народное, сладкий. Вкусность ж. свойство, качество вкусного. Вкусня ж. астрах. кусня, кусница, яичница с ломтями белого хлеба на молоке и масле. Вкушать, вкусить что, чего, отведывать пищу или питье; | употреблять в пищу, есть или пить. | *Наслаждаться чем; принимать в себя что невещественное. Вкушать радость, жизнь. Он вкусил смерть. -ся, быть вкушаему. Вкушание ср. длит. вкушенье окончат. действ. по глаг.

… WatchNowadays, it is known that the taste receptor for sweet substances is a dimer of two receptor proteins T1R2 and T1R3; the dimer T1R1-T1R3 is responsible for the umami taste (glutamate has other receptors, some of which are located in the stomach, innervated by the vagus nerve and are responsible for the pleasure of food), but the experience of bitterness is due to the existence of about thirty receptors of T2R group. Gorzki smak jest sygnałem niebezpieczeństwa, gdyż większość substancji trujących ma taki smak.

Historia

♦ Z. Hippiusz pisał do Adamowicza: «Nie czytałam, proszę mi wybaczyć, Sirin: częściowo z braku czasu, częściowo z obawy: a co, jeśli mi się spodoba? Weź to, jak chcesz». Sam Nabokov (tak jakby) uważał Ilfa i Pietrowa, Zoszczenkę i Oleszę za pisarzy pierwszorzędnych, a Eliota i Pounda (Mocne opinie) za drugorzędnych. W swoich listach chwalił Bagryckiego i Selińskiego. Jak to wpływa na nasze preferencje smakowe? Wiele osób stara się odpowiedzieć na to pytanie. Powszechnie wiadomo, że ci, którzy potrafią rozróżnić gorzki smak FTC, mają awersję do brokułów i brukselki. Warzywa te zawierają cząsteczki, których struktura jest podobna do FTC. Profesor Adam Drewnowski z Uniwersytetu Michigan w 1995 roku utworzył trzy grupy osób na podstawie ich zdolności do rozpoznawania w roztworze związku zbliżonego do FTC, ale mniej toksycznego. Te same grupy były również badane pod kątem preferencji smakowych. Osoby, które spróbowały już bardzo niskich stężeń badanej substancji, uznały kawę i sacharynę za zbyt gorzkie. Zwykła sacharoza (cukier pochodzący z trzciny cukrowej i buraków cukrowych) wydawała im się słodsza od innych. A ostra papryka paliła znacznie mocniej.

Słodka, gorzka, słona. Czy to prawda, że różne części języka odpowiadają za różne gusta?

G., Estetyka i krytyka literacka, Artykuły zebrane, M.-L., 1951, s. 92, 110, 223; Girard, G., O smaku, z dodaniem dyskursu na ten sam temat d´Alambera, Voltaire’a i Montesquieu, cz. 1-3, tłum. z jęz. francuskiego, M., 1803; Montesquieu Ch., Doświadczenie o smaku w dziełach natury i sztuki, Proc.Если вы внимательно посмотрите на свой язык, вы можете заметить, что он кажется покрытым маленькими «прыщиками». Это, по-видимому, наши вкусовые рецепторы. Но на самом деле это вкусовые рецепторы. Рецепторы гораздо меньше: в одной вкусовой почке от 3 до 100 рецепторов.

Русский словарь

(старославянский: кусити-стиль) 1. Способность высказывать обоснованные и убедительные суждения в области искусства, музыки и т.п. 2. способность человека к эстетическому восприятию и оценке, развитое чувство прекрасного (и, соответственно, возвышенного, величественного, отталкивающе уродливого и т.д.) Кто-то заметил, что вкус — это эстетическая совесть. Отсутствие чувства эстетики фактически делает человека инвалидом, граничащим с психическим расстройством, поскольку он воспринимает все как серое, бесцветное, пошлое, однообразное и сонное, и удовлетворяет себя «попсой», «развлекаловкой», сериалами, детективами и прочей продукцией для неискушенного человека в целом, фактически никогда не поднимаясь над своим вегетативным образом жизни; 3. Склонность, интерес, симпатия к чему-либо; 5. Ощущение, связанное с проглатыванием пищи, стимуляцией рецепторов языка другими химическими веществами….. «Предмет искусства (…), — писал Маркс, — формируется аудиторией, которая понимает искусство и может наслаждаться красотой». (там же, т. 12, с. 718). Лит.: Маркс, К., Экономическо-философские рукописи (844, в кн. Маркс и Ф.

Фразеологический словарь (Волков)

А как обстоит дело с человеком? Для определения порога чувствительности добровольцам вслепую давали попробовать сначала очень разбавленные, а затем все более концентрированные растворы, пока они четко не определяли, какой раствор на вкус. Человеческое «дерево вкусов» во многом схоже с тем, что было получено у обезьян. Люди различаются по своим вкусам как в отношении того, что обеспечивает организм энергией (сахара), так и в отношении того, что может нанести вред (алкалоиды, танины). Существует также корреляция между веществами одного типа. Вполне вероятно, что тот, кто очень чувствителен к сахарозе, также чувствителен и к фруктозе. Однако нет корреляции между чувствительностью к хинину и танину, и человек, чувствительный к фруктозе, не обязательно чувствителен к танину. Вкусовые ощущения могут быть вызваны различными видами раздражителей: 1) электрический ток на языке, когда на положительном полюсе появляется кислый вкус, а на отрицательном — основной; 2) механический раздражитель: например, прикладывание тонкой струи воздуха к языку или нажатие на него в разных местах воспринимает кислый и горький вкус; 3) специфические вкусовые вещества. Мы не знаем прямых причин различий во вкусе между разными вкусовыми веществами, и физиология вкуса в этом отношении значительно отстает от физиологии зрения и слуха. В физиологии вкуса нам известны лишь некоторые условия, необходимые для возникновения вкусовых ощущений. Вкусовые вещества могут существовать в трех различных состояниях: твердом, жидком и газообразном, при условии, что они более или менее растворимы в ротовой жидкости. Только в таком растворенном виде вещества могут проникнуть в скрытые клетки внутренних вкусовых рецепторов, которые являются терминалами вкусовых нервов, и непосредственно раздражать их. Совершенно нерастворимые вещества, безусловно, безвкусны; но из этого вовсе не следует, что любое вещество, растворимое в ротовой жидкости, должно иметь вкус, и что сила вкуса вещества будет иметь какое-либо отношение к степени его растворимости, поскольку известны вещества, отвечающие этим требованиям, но совершенно безвкусные. Природа вкусовых веществ совершенно не может объяснить ощущения, возникающие при их действии на вкусовые нервы, поскольку один и тот же основной вкус, например, сладкий, может быть вызван веществами, не имеющими ничего общего, такими как сахар, соль свинца, хлороформ и т.д.

Другие близкие вкусы

— Марксистская эстетика считает, что в истории не существует неустранимого противоречия между общественными эстетическими нормами и индивидуальным вкусом.ВКУС эстетический — способность человека к различению, пониманию и оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства. Формирование и развитие вкуса — задача эстетического воспитания.
… смотреть

Вкусовые сосочки: из чего состоит поверхность языка

Жгучий вкус не относят к числу основных вкусов, так как до настоящего времени не обнаружены соответствующие вкусовые рецепторы. Он связан с веществами, стимулирующими «тепловые» рецепторы (этанол, капсаицин) — они возбуждают ветви тройничного нерва и вносят свой вклад в «чисто вкусовое» ощущение.(taste) способность различать вкус веществ, которые попадают в полость рта. Вкусовые ощущения воспринимают вкусовые почки, расположенные в многослойном эпителии боковых поверхностей желобоватых, грибовидных и листовидных сосочков языка. Молекулы вкусовых веществ, растворенные в выделяющейся в полости рта слюне, взаимодействуют с рецепторными белками, встроенными в плазматическую мембрану микроворсинок чувствительных клеток, в результате чего возникает нервный импульс. Обычно человек может различать четыре основных вкуса сладкий, горький, кислый и соленый; иногда к ним добавляются еще два, позволяющие человеку различать щелочной и металлический привкус…. смотреть

Тезаурус русской деловой лексики

его признаков правдоподобие, разумность, ясность. Художник должен руководствоваться в своем выборе В.: «Талант подражает природе, вкус подсказывает ему выбор…» (Дидро Д., Собр. соч., т. 6, М., 1946, с. 539).ВКУС2, -а, м. 1. Wyczucie, zrozumienie tego, co eleganckie, piękne. Dressing o delikatnym smaku. Do czyjegoś gustu, w czyimś guście (w sensie czyjejś opinii o tym, co ładne, piękne). 2. Tendencja, upodobanie do czegoś Mieć upodobanie do czegoś Mieć upodobanie (uzależnić się, przyzwyczaić się do czegoś). Zadowolić kogoś (zadowolić kogoś). Nie ma dyskusji na temat smaku. 3. Styl, sposób (potoczny). Taniec w języku hiszpańskim smak. || przymiotnik smak, -ye, -ye (do 2. znaczenia). Taste…. Oglądaj

Gasparow. Uwagi i ekstrakty

Doznania smakowe właściwe są zwykle połączone z wrażeniami dotykowymi/dotykowymi (stąd wrażenia ściągania, cierpkości, ostrości, pieczenia) na języku. Ogromną rolę w kształtowaniu smaku (w jego potocznym rozumieniu) odgrywają wrażenia węchowe, które są wywoływane przez zapach substancji lotnych — PRAWDA. Można powiedzieć, że na «aromat» żywności składają się jednoczesne wrażenia smakowe, zapachowe, a także termiczne i dotykowe (poprzez nerw trójdzielny). Smak jest odczuwany głównie przez nasadę i górną powierzchnię tylnej części języka, a także jego krawędzie i czubek.Большинство позвоночных животных распознают те же вкусы, что и люди. Однако есть и исключения. Недаром принцип «используй или потеряешь» считается эволюционным принципом: животные, которым не нужно воспринимать определенный вкус, постепенно теряют эту способность. Все кошки, например, не способны чувствовать вкус сладкого: один из двух генов, отвечающих за вкусовой рецептор, деактивирован. Предположительно, это связано с тем, что они являются хищниками. А у травоядных панд разумное восприятие отключено — они все равно вряд ли встретят богатый белком бамбук.

Могут ли роботы распознавать вкус

Но склонность к выпивке может быть связана со вкусом, или, скорее, с генетической чувствительностью к горечи: если вы не чувствуете себя плохо после употребления горького алкоголя, вам гораздо легче стать любителем выпить. Например, вкус вина усиливается от предварительного употребления сыра, а все сладкое ослабляет и портит его. Кофе и молоко приобретают кислый вкус после жевания корня майского жука (Iris pseudacorus). Однако это влияние одного вкуса на другой может зависеть не только от его контраста, но и от смешения в нашем сознании следа, оставленного предыдущим вкусовым ощущением, с новой, актуальной вкусовой стимуляцией. Следы вкусовых ощущений особенно четко наблюдаются у основания языка и имеют позитивную форму, т.е. являются повторением в более слабой форме первоначального вкусового ощущения. В редких случаях вкусовой след отличается по качеству от последнего, как это наблюдается с некоторыми винами, ликерами и т.д.

Что такое язык

«пятый вкус», традиционно используемый в китайской культуре, в других странах Востока. Умами — это название вкусовых ощущений, вызываемых свободными аминокислотами, особенно глутаминовой кислотой, которую можно найти в ферментированных и созревших продуктах, таких как сыры пармезан и рокфор, в соевых и рыбных соусах. Они также содержатся в больших количествах в неферментированных продуктах, таких как грецкие орехи, виноград, брокколи, помидоры, грибы, и в меньших количествах в мясе.При жевании и глотании вы можете почувствовать запах даже той пищи, которая уже находится у вас во рту. Все они попадают в носовую полость, где расположены обонятельные клетки. Эти клетки работают так же, как и вкусовые рецепторы, но они отвечают за обоняние, а не за вкус. Они тоже имеют крошечные волоски, которые при контакте с запахом посылают сигнал в мозг через обонятельный нерв.

Существует ли в современном мире технология, стимулирующая ощущение вкуса?

Горькое, как и сладкое, воспринимается через белки G. Исторически горький вкус ассоциируется с неприятными ощущениями и, возможно, с опасностью для здоровья, которую представляют определенные растительные продукты. Действительно, большинство растительных алкалоидов одновременно токсичны и горьки, и у эволюционной биологии есть основания прийти к такому выводу.Самая простая радость в нашей жизни — это вкусная еда. Но как трудно объяснить с научной точки зрения, что происходит, когда мы это делаем! Однако физиология вкуса все еще находится в зачаточном состоянии. Например, сладкие и горькие вкусовые рецепторы были открыты всего около десяти лет назад. Но их недостаточно, чтобы объяснить все удовольствия от еды.

Могут ли роботы распознавать вкус

ВКУС, -а (-у), м. 1. Одно из внешних чувств человека и животных, органом которого является слизистая оболочка языка и рта. 2. Ощущение на языке, во рту или свойство пищи, вызывающее это ощущение. Горькие выделения во рту. Кислый в лимоне. II прилагательное.Вкусный, -ая, -ое. Вкусовые ощущения…. Рассмотрим подробнее вкусовые рецепторы. Он состоит из двух типов клеток — вкусовых клеток, которые выполняют основную работу по распознаванию вкуса, и вспомогательных клеток. Над каждой вкусовой почкой находится вкусовое отверстие — отверстие, через которое проходят молекулы пищи для взаимодействия с вкусовыми клетками.

Наука о вкусе

В настоящее время количество типов независимых вкусовых рецепторов точно не известно. Четыре «основных» вкуса — это социокультурный архаизм европейской культуры, а пять основных вкусов — это культура стран Юго-Восточной Азии. Исследователи из Университета Орегона предложили добавить шестой вкус — крахмал. Молекула вещества, вызывающего определенное вкусовое ощущение, может связываться только с рецептором. Если такого рецептора не существует, если он или связанные с ним каскады биохимических реакций не работают, то данное вещество не будет вызывать вкусовых ощущений. Значительный прогресс в понимании молекулярных механизмов восприятия вкуса был достигнут относительно недавно. Благодаря рецепторам, открытым между 1999 и 2001 годами, например, мы теперь распознаем горькое, сладкое и умами. Все они относятся к большому семейству GPCR (G protein-coupled receptor). Эти G-белки расположены внутри клетки, активируются при взаимодействии с активными рецепторами и запускают все последующие реакции. Рецепторы GPCR распознают не только вкусовые вещества, но и гормоны, нейротрансмиттеры, запаховые вещества и феромоны — словом, они подобны антеннам, принимающим множество различных сигналов.

Вкус денег

Вкус, см. также КРАСОТА, КРАСОТА и ЭСТЕТИКА Вкус — это эстетическое сознание. Жан Поль Вкус — это способность оценить продукт, не пробуя его. Геннадий Малкин Вкус — одна из семи смертных добродетелей. Жюль Ренар Вкус — не предмет для обсуждения. Средневековые схоласты говорят, что о вкусах нельзя спорить: они спорят, спорят и спорят. Гилберт Честертон Наше эго страдает больше, когда наши вкусы подвергаются цензуре, чем когда наши взгляды осуждаются. Франсуа Ларошфуко У меня скромный вкус: то, что лучше, для меня достаточно хорошо. Оскар Уайльд Тот, кто постоянно спрашивает себя: «В хорошем ли это вкусе?». — вероятно, имеет плохой вкус. Джо Ортон Если вы не уверены в своем вкусе, знайте: он у вас есть. Уистен Хью Ауден Никогда не критикуйте американцев. У них самый лучший вкус, который можно купить за деньги. Майлз Кингтон Автор может совершить самоубийство, ориентируясь на вкусы своей аудитории. Станислав Георг Лец Сен-Лоран обладает невероятным вкусом. Чем больше он подражает мне, тем лучший вкус он обнаруживает. Коко Шанель Уродливый уродлив не потому, что у него плохой вкус. Лешек Кумор Вкусы меняются так часто, как редко меняются склонности. Франсуа Ларошфуко. смотретьУ человека чувство вкуса развивается при непосредственном участии лицевого и языкоглоточного нервов, которые обеспечивают вкусовую чувствительность в передних 2/3 и задних 1/3 языка соответственно.

Тезаурус русской деловой лексики

Кислый вкус четко связан со значением pH жидкостей. Механизм восприятия схож с механизмом восприятия соленого вкуса. Ионы оксония (в основном H3O+) образуются при диссоциации кислот. Поскольку pH слюны человека близок к нейтральному (pH=7), сильные и средне-сильные кислоты создают чисто кислый вкус. Однако некоторые слабые органические кислоты и гидролитические ионы (алюминий) могут вызывать вяжущий вкус. Контроль качества в сельском хозяйстве и промышленности, мгновенная связь, разработка новых вкусов и дистанционная дегустация манго в супермаркете (если удастся обеспечить доставку вкусовой информации без электродов в мозг) — искусственные языки будут полезны человечеству. Однажды электрический дегустатор определил человеческую руку как прошутто, что привело к шуткам о поедании роботов. Основные вкусовые ощущения: горькое, сладкое, кислое, соленое. Вкус влияет на аппетит и пищеварение и зависит от физиологического состояния. При некоторых заболеваниях она может быть искажена. У большинства беспозвоночных животных органами химического чувства (вкуса и обоняния) являются щупики и другие хеморецепторы…. look1) (good taste) — чувство, оценка того, что изящно, красиво, декоративно. О ты, соединивший с глубоким чувством правильный вкус… (А. Пушкин). 2) склонность, симпатия к чему-либо. Ср. выражения to have a taste, go to taste, come to taste. Ср: «Вы любите сыр?». — Однажды одного ханжу спросили. «Да», — ответил он. — Я нахожу в этом вкус». (Козьма Прутков)….. смотреть

Словарь Ефремова

Сила чувства вкуса остается в прямой зависимости от количества активных веществ, степени их концентрации, продолжительности их действия на язык, величины вкусовой поверхности, на которую действуют вещества, и степени нервной возбудимости вкусового аппарата. Вследствие этого последнего обстоятельства холод, понижая нервную возбудимость, притупляет вкус до такой степени, что, например, язык, погруженный на ½-1 минуту в толченый лед, некоторое время не ощущает сладости сахара; но такое же притупление вкуса наблюдается и при температуре 50-52,5°C, что значительно выше нормы.м. 1) (ощущение свойств пищи) gusto, sapore приятный на вкус — saporito попробовать на вкус — prendere / prenderci gusto (не) на мой / его вкус — (non) è di mio / suo gusto 2) (чувство элегантности) gusto одеваться со вкусом — vestire con gusto 3) (склонность, симпатия к чему-либо) maniera f, stile, gusto пробовать кого-либо на вкус — essere di gusto di qd пробовать — prender(ci) gusto это совсем не в моем вкусе — non è di mio gradimento; non mi va assolutamente giù / a genio — дело вкуса — questione di gusto; de gustibus lat. о вкусах не спорят — tutti i gusti son gusti; de gustibus (non est disputandum) lat. Итальянско-русский словарь.2003 . Синонимы: букет, влечение, горечь, любовь, склонность, охота, ощущение, передозировка, пошиб, вкус, симпатия, рантье, расположение, соленый, сибуй, склонность, слабость, сладость, смак, смакование, стиль, страсть, тяга, вожделение, умами, чувство Антонимы: безвкусный, безвкусный watch

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ

В целом, в настоящее время признано пять вкусов: сладкий, горький, соленый, кислый и умами, или «мясо». Некоторые исследователи добавляют другие, например, вкус воды, который скоро будет добавлен к списку основных вкусов. Но индийское карри не входит в этот список: острота — это вовсе не вкус. Острота болезненна. Алкалоид капсаицин (содержится в перце чили, в халапеньо) и пиперин (черный перец) или аллилизотиоцианат (отвечает за привлекательность горчицы, хрена, васаби) действуют на ноцицепторы, которые связаны с болевыми стимулами, особенно с ощущением тепла. Отсюда и жуткое ощущение, когда острый перец зажигает рот. Белок, который производит этот эффект, также находится на поверхности других нервных клеток, вот почему мы так невыносимо страдаем, когда, уронив халапеньо в суп, по глупости чешем глаза той же рукой.Теперь о температурных рецепторах, которые также очень важны. Почему перечная мята освежает, а перец жжет язык? Ментол, содержащийся в мяте, активирует рецептор TRPM8. Этот катионный канал, открытый в 2002 году, начинает функционировать при снижении температуры ниже 37°C — то есть он отвечает за возникновение ощущения холода. Ментол снижает температурный порог для активации TRPM8, поэтому при введении его в рот возникает ощущение холода при постоянной температуре окружающей среды. Напротив, капсаицин, один из ингредиентов острого перца, активирует тепловые рецепторы TRPV1, ионные каналы, имеющие сходную структуру с TRPM8. Однако, в отличие от холодовых рецепторов, TRPV1 активируются при повышении температуры выше 37°C. Именно поэтому капсаицин вызывает ощущение жжения. Вкус других специй — корицы, горчицы, кумина — также распознается температурными рецепторами. Большое значение имеет температура пищи — вкус лучше всего проявляется, когда она равна или немного выше температуры во рту.

Что такое язык

Сколько вкусов чувствует наш язык? Все знают вкус сладкого, кислого, соленого и горького. Теперь немецкий физиолог Адольф Фик официально добавил пятый вкус, умами (от японского слова umai — вкусный, приятный), к четырем основным вкусам, описанным в 19 веке. Этот вкус характерен для белковой пищи: мяса, рыбы и бульонов на основе рыбы. Чтобы определить химическую основу этого вкуса, Кикунаэ Икеда, японский химик и профессор Токийского императорского университета, проанализировал химический состав морской водоросли Laminariajaponica, которая является ключевым ингредиентом японских супов со вкусом умами. В 1908 году он опубликовал работу о глутаминовой кислоте как носителе вкуса умами. Позже Икеда запатентовал технологию производства MSG, и компания Ajinomoto начала его производить. Однако умами был признан пятым основным вкусом только в 1980-х гг. В настоящее время обсуждаются также новые вкусы, которые еще не были включены в классификацию: например, металлический вкус (цинк, железо), вкус кальция, вкус лакрицы, вкус жира и вкус чистой воды. Ранее считалось, что «вкус жира» — это просто специфическая текстура и запах, но исследование, проведенное японскими учеными в 1997 году на грызунах, показало, что их вкусовая система также распознает липиды. (Подробнее об этом позже.) Однако в природе Б. заложено верить, что то, что прекрасно для одних, должно быть прекрасно для всех. Это противоречие, утверждал Кант, является неразрешимым, то есть это антиномия. Кант отрицал возможность теоретической формулировки «В. правил». По его мнению, В.

Группы вкусовых рецепторов

1. Чувство вкуса, с помощью которого информация о химическом составе растворимого раздражителя передается через рецепторы (вкусовые сосочки) на поверхности языка и глотки. Существует четыре основных вкусовых рецептора: один для углеводов (сладкий), один для кислот (кислый), один для солей (соленый) и один для различных горьких соединений (горький). Таким образом, «география» языка условно делится на области, содержащие специфические вкусовые рецепторы, которые проявляют особую чувствительностьВкус, ощущение, возникающее в результате воздействия различных растворимых веществ на вкусовые рецепторы, расположенные у позвоночных, главным образом на языке. Основные вкусовые ощущения: горькое, сладкое, кислое и соленое. Вкус влияет на аппетит и пищеварение и зависит от физиологического состояния. При некоторых заболеваниях она может быть искажена. У большинства беспозвоночных общие органы химического чувства (вкус и запах) являются сенсорными и другими хеморецепторами….. смотреть

.Почему человеку нужен вкус?

Человеческий язык покрыт более чем 5000 сосочков различной формы (рис. 1). Грибовидные сосочки в основном занимают передние две трети языка и разбросаны по всему языку, желобчатые (чашевидные) сосочки расположены на спинке, у основания языка — они крупные и легко заметны, а листовидные сосочки представляют собой тесно расположенные складки на боковой стороне языка. Каждый сосочек содержит вкусовые рецепторы. Некоторые вкусовые рецепторы также находятся на надгортаннике, в задней части глотки и на мягком нёбе, но, конечно, в основном они сосредоточены в сосочках языка. Почки имеют свой собственный специфический набор вкусовых рецепторов. Так, кончик языка имеет больше рецепторов для сладкого вкуса — он чувствует его гораздо лучше, края языка лучше реагируют на кислый и соленый вкус, а основание языка лучше реагирует на горький вкус. Во рту у нас около 10 000 вкусовых рецепторов, и именно благодаря им мы ощущаем вкус1. ) лезет, дам, дат по вкусу лезетини (дадын, дамын) бакамакъ 2) (чувство прекрасного) зев, дад, мот одеваться со вкусом мот кийинмек у него нет вкуса дацыз бир адамдыр 3) (склонность, интерес к чему-либо) awes, merakъ to have a liking for something bir sheige awes olmakъ 4) (манера, стиль) uslup, tarz to taste dadyna barmakъ, zevkyyny anlamakъ. .. watch

Другие вкусовые ощущения

Вместе с американскими коллегами из Висконсинского университета французские исследователи также подтвердили это с помощью электрофизиологических экспериментов и собрали воедино изображения, полученные на разных видах обезьян. В ходе электрофизиологических экспериментов электрическая активность регистрировалась в волокнах одного из вкусовых нервов — в зависимости от того, какую пищу ело животное. Наблюдение за электрической активностью означает, что животное могло попробовать соответствующую пищу. Однако люди не являются грызунами. Наличие транспортного белка CD36 в нашем организме доказано. Он доставляет жирные кислоты в мозг, сердце и вырабатывается в пищеварительном тракте. Но есть ли он на языке? Две лаборатории, американская и немецкая, попытались прояснить этот вопрос, но пока не появилось ни одной публикации. Исследования, проведенные на афроамериканцах, у которых была обнаружена высокая вариабельность гена, кодирующего белок CD36, позволяют предположить, что способность распознавать жир в пище связана с модификацией определенного гена. Есть надежда, что когда на вопрос «чувствует ли наш язык вкус жира» можно будет ответить, у врачей появятся новые возможности для лечения ожирения.

Технологии моделирования вкуса

Наука вкуса

(старофранцузское: cucity — вкушать) 1. способность делать обоснованные и убедительные суждения в области искусства, музыки и т.д. 2. способность человека к эстетическому восприятию и оценке, развитое чувство прекрасного (и, соответственно, возвышенного, величественного, отталкивающе уродливого и т.д.) Кто-то заметил, что вкус — это эстетическая совесть. Отсутствие чувства эстетики фактически делает человека инвалидом, граничащим с психическим расстройством, поскольку он воспринимает все как серое, бесцветное, пошлое, однообразное и сонное, и удовлетворяет себя «попсой», «развлекаловкой», сериалами, детективами и прочей продукцией для неискушенного человека в целом, фактически никогда не поднимаясь над своим вегетативным образом жизни; 3. Склонность, интерес, симпатия к чему-либо; 5. Ощущение, связанное с приемом пищи, стимуляцией рецепторов языка другими химическими веществами….. смотреть3. Склонность, пристрастие к чему-либо, привычка, симпатия. Любовь к поэзии. Сырые вкусы толпы. «У нас одинаковые вкусы». Грибоедов. Вкусы не обсуждаются. «У каждого свой вкус: одни любят дыню, другие — арбуз». (Он выбрал то, что ему понравилось).

Энциклопедический словарь

Даже цена диктует вкус. Например, вино кажется мужчине вкуснее, если он считает его дорогим. Это было доказано субъективно, когда вино оценивал сам субъект, и объективно, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии: чем выше цена, тем выше активность в медиальной орбитофронтальной коре. Даже нейроны любят деньги! В основе формирования кислых и соленых ощущений лежит совершенно иной механизм. Химическое и физиологическое определение «кислотности» по сути одинаково: за нее отвечает повышенная концентрация ионов H+ в анализируемом растворе. Диетическая соль известна как хлорид натрия. Когда концентрация этих ионов — носителей кислого и соленого вкуса — меняется, соответствующие ионные каналы, или трансмембранные белки, немедленно реагируют и избирательно пропускают ионы в клетку. Рецепторы кислого вкуса на самом деле являются катион-проницаемыми ионными каналами, которые активируются внеклеточными протонами. Рецепторы солености представляют собой натриевые каналы, через которые поток ионов увеличивается при повышении концентрации солей натрия во вкусовом канальце. Ионы калия и лития также воспринимаются как «соленые», но соответствующие рецепторы пока однозначно не найдены.

Литература

Эстетика — способность человека воспринимать и оценивать эстетические свойства явлений и предметов, отличать прекрасное от безобразного. Проблема В. была особенно разработана в эстетике в XVII и XVIII вв. Испанский мыслитель Грасиани Моралес был одним из первых, кто написал о V. Французские философы-просветители и эстетики классицизма (Н. Буало, III. Батто, Монтескье, Вольтер и др.) рассматривали V с позиций рационализма и нормативизма. В английской сенсуалистической эстетике (А. Шафтсбери, Г. Хом и др.) В. исходил из человеческих чувств и был связан с этическими нормами. F. Хатчерсон и позднее Э. Берк заявили об универсальности эстетики. В., коренится в общей психофизиологической организации всех человеческих существ. Субъективность В. была подчеркнута Юмом. В немецкой классической философии проблема В. заняла центральное место в эстетике Канта, который указал на глубокие внутренние противоречия В., как социальные, так и индивидуальные. Белинский указывал на исторический характер В., эстетика Чернышевского ярко подчеркивала различия в В. противоположных классов. В марксистско-ленинской эстетике V — это прежде всего социально-историческое явление. Только в результате длительного развития человеческого общества и его культуры «(…) возникает богатство субъективной человеческой чувственности: музыкальный слух, глаз, воспринимающий красоту формы, словом, такие чувства, которые способны доставлять человеку удовольствие и которые возникают как сущностные силы человека». (К. Маркс, см. К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 42, с. 122). В. различен в разные исторические эпохи и у разных народов; в классовом обществе он имеет классовый характер. В то же время он содержит элементы абсолютного, универсального. Формирование и развитие хороших В. является важной задачей эстетического воспитания. ср.В серой коре полушарий головного мозга (в извилине uncinatus) расположены вкусовые центры, в которых возбуждения, возникающие в периферических отделах вкусового аппарата, преобразуются в специфические вкусовые ощущения. Анатомическое расположение вкусовых рецепторов, их топографическое распределение и связь нервов с вкусовыми рецепторами см. в разделе «Органы вкуса». Органы вкуса. Для того чтобы найти места, где ощущаются вкусовые ощущения, используется один из следующих методов: либо с помощью кисточки смазывают определенные участки полости рта вкусовыми веществами, либо эти участки раздражают с помощью пуговичных электродов слабым постоянным электрическим током, который не может возбудить обычные сенсорные нервы, но вызывает вкусовые ощущения, т.е. B.

Словарь Ушакова

В 20 веке, с ростом культурного обмена и влияния выходцев из Юго-Восточной Азии в Европе и Америке, вкус «умами» (ощущение, связанное с мононатриевым глутаматом). Такое распознавание вкуса может быть связано с развитием китайских ресторанов, в которых использовались традиционные продукты из Юго-Восточной Азии, такие как ферментированный соевый или рыбный соус, мисо и т.д., а позже синтетический MSG и т.д. (см. ниже). С физиологической точки зрения, это специфическое ощущение, возникающее при воздействии вкусовых веществ на органы вкуса слизистой оболочки языка и некоторых частей полости рта. Вкусовой аппарат, деятельность которого вызывает вкусовые ощущения, подобно другим органам чувств, состоит из с-1) периферических нервных окончаний, приспособленных для восприятия вкусовых стимулов, т.е. вкусовых луковиц, расположенных в бороздке и грибовидных сосочках (papillae circumva latae и fungiformes); с-2) сенсорных нервов, передающих эти вкусовые стимулы в мозг, т.е. языкоглоточных нервов (так называемый «вкусовой нерв»).

Хрустящий, сочный, тягучий: как ощущение пищи во рту влияет на восприятие вкуса

Публикация 1931 года дала толчок многочисленным исследованиям чувствительности — не только к FTC, но и к горьким веществам в целом. Было установлено, что около 50% европейцев нечувствительны к горечи фенилтиокарбамида, но только 30% азиатов и 1,4% индейцев Амазонии. Ген, отвечающий за это заболевание, был обнаружен только в 2003 году. Оказалось, что он кодирует рецепторный белок для вкусовых клеток. У разных людей разные версии этого гена, и каждая версия кодирует немного другой рецепторный белок — поэтому фенилтиокарбамид может взаимодействовать с ним хорошо, плохо или вообще не взаимодействовать. Вот почему разные люди чувствуют горечь в разной степени. С тех пор было открыто около 30 генов, кодирующих распознавание горького вкуса.

В 10-20-е годы 19 века проблема вкуса получила дальнейшее развитие в работах Мерзлякова, который определил эстетику как «науку о принципах изящных искусств, извлекаемых из наблюдения вкуса». (Заметки по эстетике, «Вестник Европы», 1813, № 19, с. 198).

Фразеологический словарь (Волков)

Каждая вкусовая клетка имеет вкусовой волосок. Когда она вступает в контакт с молекулой пищи, клетка посылает импульс в мозг: вкус обнаружен! Этот импульс проходит через черепной нерв, который соединяет вкусовые рецепторы с мозгом.ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬСЯ ВОПРОСОМ:Что такое специализированный кофе?18 сентября 2017 — 6 минут для чтенияВКУС, ощущение, возникающее при воздействии различных растворимых веществ на вкусовые рецепторы, расположенные у позвоночных главным образом на поверхности языка, а также в слизистой оболочке ротовой полости. Основные вкусовые ощущения: горькое, сладкое, кислое, соленое. Вкус влияет на аппетит и пищеварение, зависит от физиологического состояния. При некоторых болезнях и с возрастом может меняться или утрачиваться.
… смотреть

Энциклопедия «Биология»

ВКУС2, -а, м. 1. Чувство, понимание изящного, красивого. Тонкий вкус Одеваться со вкусом. На чей-нибудь вкус, в чьём-нибудь вкусе (с точки зрения чьих-нибудь мнений об изящном, красивом). 2. Склонность, пристрастие к чему-нибудь Иметь вкус к чему-нибудь Входить во вкус (пристрастившись, привыкать к чему-нибудь). По вкусу прийтись кому-нибудь (понравиться). О вкусах не спорят. 3. Стиль, манера (разговорное). Танец в испанском вкусе. || прилагательное вкусовой, -ая, -ое (ко 2 значение). Вкусовые оценки…. смотретьСладость обычно ассоциируется с присутствием сахаров, но то же ощущение возникает от глицерина, некоторых белковых веществ, аминокислот. Jednym z chemicznych nośników «słodyczy» są grupy hydroksylowe w dużych cząsteczkach organicznych — cukrach i alkoholach wielowodorotlenowych — sorbitolu, ksylitolu. Detektorami słodyczy są białka G, znajdujące się w kubkach smakowych.

Dlaczego smak jest potrzebny

Smak m. savour, one zięciu zmysłów zewnętrznych, których narzędzia znajdują się w jamie ustnej, najważniejsze na języku, służący do rozpoznawania pewnych właściwości pożywienia, tak jak słodycz, gorycz, kwasowość, słoność, świeżość itp. Smak i węch są zmysłami osobistymi; wzrok, słuch i dotyk są wspólne. Mój smak jest gorzki i wszystko jest gorzkie. Te jabłka nie smakują dobrze, one smakują źle. Ryba Navaga smakuje jak dorsz. Nie da się odróżnić smaku koniny od wołowiny. Smakować i smakować nie ma mistrza (ani towarzysza), co komu do gustu przypadnie. Potrawę poznaje się po jej smaku, ale świętość poznaje się po jej smaku. Bez żucia nie można poznać smaku. Posiłek smakuje lepiej, gdy jest ugotowany. Dzięki pracy jedzenie smakuje lepiej. «Jest gładka, miękka, ale brzydko smakuje. Nie poczuję jej smaku, ale będzie gorąca i mokra. Не тем вкусом, а сыты будем. | *Понятие о прекрасном, в художествах; чувство изящного, красоты, приличия и угодливости для глаз. | Пошиб иконописное род, вид, стиль, школа, отличительные свойства художественного произведения, как общий признак школы или рода. О вкусе не спорь. Дом отделан со вкусом. У этого художника много вкуса; он строит в руском вкусе, в мавританском. Вкусный, приятный на вкус, угодный чувству вкуса, добросъедомый, южн. смачный, народное, сладкий. Вкусность ж. свойство, качество вкусного. Вкусня ж. астрах. кусня, кусница, яичница с ломтями белого хлеба на молоке и масле. Вкушать, вкусить что, чего, отведывать пищу или питье; | употреблять в пищу, есть или пить. | *Наслаждаться чем; принимать в себя что невещественное. Вкушать радость, жизнь. Он вкусил смерть. -ся, быть вкушаему. Вкушание ср. длит. вкушенье окончат. действ. по глаг.

… смотретьм. 1. daam, tatik; przyjemny w smaku daamy jakshy; 2. (odczuwanie, rozumienie tego, co jest szlachetne) koosuduk sezim; ubieranie się ze smakiem kiyimdin zharashygyn taap kiyү; szlachetny smak nazik koosuduk sezim; sprawa smaku kimge kanday (Birөgөgө jagat, Birөgөgө jakpayt); wczuwanie się w smak mazasyn seze bashtoo; nie ma sobie równych pod względem smaku i koloru. ar kimbin kaalashy өzүnch ¸…. Zegarek

Zaburzenia smaku — dysgeuzja

Notatki B. Sadowego (Zn 92, 7): «Skojarzenia smakowe w słowach: Dawid — duże niebieskie sułtanki; Władimir — na wpół otwarta tabliczka czekolady w srebrnym papierku i pryskający czerwony sok z dojrzałego kingpina; Aleksander — grubo naoliwiona kaszka z prosa w srebrnej łyżce i ćwiartka stearynowej błyszczącej świecy» itd. Od dawna proponuję wydawanie czasopisma literacko-krytycznego «Delo Taste» na błyszczącym papierze z kolorowymi zdjęciami ciast i sałatek.Jednak na Wschodzie od dawna istnieje sześć smaków, w tym «gorzki», który nasi rodacy potrafią bezdusznie odróżnić od gorzkiego (pigwa, gorzki ogórek) i «gorzkiego» — ostra papryka, rzodkiewka, musztarda.

Czy naprawdę jemy «na automacie»?

Najprostszą radością w naszym życiu jest jedzenie smacznych potraw. Ale jak trudno jest wyjaśnić z naukowego punktu widzenia, co się dzieje, gdy jemy! Fizjologia smaku jest jednak wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Na przykład słodkie i gorzkie kubki smakowe zostały odkryte dopiero około dziesięciu lat temu. Wraz z amerykańskimi kolegami z Uniwersytetu Wisconsin francuscy badacze potwierdzili to za pomocą eksperymentów elektrofizjologicznych i zestawili obraz uzyskany na różnych gatunkach małp. W trakcie eksperymentów elektrofizjologicznych rejestrowano aktywność elektryczną we włóknach jednego z nerwów smakowych — w zależności od tego, jaki pokarm spożywało zwierzę. Gdy zaobserwowano aktywność elektryczną, oznaczało toże zwierzę spróbowało danego pokarmu.

Czy kolor

smakuje 1. (uczucie) ἡ γεύση { -ις}, ἡ οὐσία, ἡ νοστιμάδα: przyjemny do ~ εὐχάριστος στή γεύση-smakujący do ~ δοκιμάζω τή γεύση- bez ~a ἀνοστος- 2. (poczucie gracji) τό γούστο, ἡ καλαισθησία, ἡ φιλοκαλία: zły ~ τό κακό γούστο, ἡ ἀκαλαισθησία- mieć dobry ~ ἔχω καλό γούστο- być ubranym z ~ εἶμαι ντυμένος μέ γούστο- 3. (nachylenie) ἡ ορεξη { -ις}, τό γούστο, ἡ κλίση{ -ις} (πρός), ἡ ἐπιθυμία: ~ к поэзии ἡ κλίση πρός τήν ποίηση· это дело ~а εἶναι ζήτημα γούστου· на ~ и на цвет товарищей нет посл. περί ὁρέξεως οὐδείς λόγος, ὁ καθ’ ἕνας μέ τό γούστο του· 4. (стиль, манера) τό στυλ, τό ϋφος, ἡ μανιέρα: это не в моем ~е αὐτό δέν εἶναι τοῦ γούστου μου· ◊ войти во ~ γλυκαίνουμαι, ἀρχίζω νά νιώθω (или νά καταλαβαίνω), ἀρχίζει νά μου ἀρέσει κάτι…. смотретьвкус 1. м. 1) а) Ощущение, возникающее в результате раздражения слизистой оболочки языка различными веществами. б) Способность ощущать такие воздействия. 2) Свойство, качество пищи, ощущаемое при еде. 2. м. 1) а) Способность человека к эстетическому восприятию и оценке. б) Развитое чувство красивого, изящного. 2) Склонность, интерес, пристрастие к чему-л.

… смотреть

Группы рецепторов вкуса

ВКУС эстетический, способность человека к различению, пониманию и оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства. Формирование и развитие вкуса — задача эстетического воспитания.

… смотретьвкус = м. taste; быть приятным на вкус have* a pleasant taste; в моём вкусе to my taste; иметь вкус к чему-л. have* a taste of smth. ; положите сахару, соли по вкусу add sugar, salt to taste; входить во вкус begin* to enjoy; на вкус и цвет товарищей нет there`s no accounting for tastes, tastes differ; это дело вкуса it is a matter of taste; человек со вкусом a man* of taste.

… смотреть

Как мозг чувствует вкус

ВКУС — ощущение, возникающее при воздействии различных растворимых веществ на вкусовые рецепторы, расположенные у позвоночных главным образом в языке. Основные вкусовые ощущения: горькое, сладкое, кислое, соленое. Вкус влияет на аппетит и пищеварение, зависит от физиологического состояния. При некоторых болезнях может быть извращен. У большинства беспозвоночных органами общего химического чувства (вкус и обоняние) служат сенсиллы и другие хеморецепторы.
… смотретьОбратите внимание, что некоторые сосочки выглядят иначе, чем другие. Это потому что у нас на языке четыре типа сосочков. В центре языка — множество маленьких, тонких сосочков. Они называются нитевидными и не содержат вкусовых рецепторов. Спереди и по бокам языка — маленькие круглые сосочки, похожие на крапинки. Это грибовидные сосочки — они обычно содержат от 3 до 5 вкусовых рецепторов каждый.

Состав вкусовых рецепторов: как мозг получает вкусовые сигналы

1) Вкус. Пробовать — значит смаковать. [Борщ вийшов добрий на вкус]. На вкус и цвет товарищей нет — у каждого ивана свой вкус. To eat with taste — to savour (at savour) to eat; 2) (a property of a thing savoured) to savour. [Кавун надобрий — нэма смак; Любий малодкий смак]. Придать вкус чему-либо — намочить, смочить. Вкус неприятный — nesmak; 3) (чувство деликатности) вкуса, (Гал.) ґust. [Люди с большим художественным вкусом]; 4) (склонность, привязанность) подобие, сходство. [На его литературное сходство повлияли немцы]. Иметь вкус к чему-либо — смаковать что-либо. To taste — to savour, (vulg.) schmiґi. [Все вещи эмалированы, чтобы их смаковали.] Со вкусом сделанный — сухой, ґустовный. Сделано со вкусом — по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу. Согласно вкусу — согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно (дис)вкусу. [Он не нашел лошадей по своему подобию. Он выбрал шляпу по своему подобию]. To be, come to like — to be (come into, fall into) to be like, to relish, to love, etc. come to relish, to relish someone, to relish the soul, (неопределенно) to relish. [Это вы смакуете тот факт, что вы здесь лежите]. Мне пришлось по вкусу… — На мой вкус…, на мой вкус — на мой вкус. Coming to n (5) (тонкость) savoury (r. -taste); 6) (художественная манера, стиль) — manière, style. По вкусу — по манере, по стилю…. внешний вид1) (хороший вкус) — чувство, понимание изящества, красоты, приличия. О вы, кто, в сочетании с глубоким чувством вкуса, только правильно… (А. Пушкин). 2) склонность, симпатия к чему-либо. Ср. выражения to have a taste, go to taste, come to taste. Ср: «Вы любите сыр?». — Однажды одного ханжу спросили. «Да», — ответил он. — Я нахожу в этом вкус». (Козьма Прутков)….. смотреть

.Для чего человеку нужен вкус?

ВКУС, -а (-у), м. 1. Одно из внешних чувств человека и животных, органом которого является слизистая оболочка языка и полости рта. 2. Ощущение на языке, во рту или свойство пищи, вызывающее это ощущение. Горькие выделения во рту. Кислый в лимоне. II прилагательное.Вкусный, -ая, -ое. Вкусовые ощущения…. см.Но не все любят приключения, хотя бы за обеденным столом; не все готовы отважиться даже на карри. Согласно исследованиям, люди, которые любят острую пищу, также отличаются большим аппетитом к разнообразию и большей чувствительностью к вознаграждению — короче говоря, они готовы рисковать.

Литература

Мы думаем, что когда мы едим, активна только наша пищеварительная система, но это не так. Наш мозг проделывает огромную работу. Он работает с нашими рецепторами вкуса и запаха, вкусовыми рецепторами, которые помогают нам распознавать вкусы. Это ощущение может указывать на определенные заболевания, отравление металлами (например, литейная лихорадка) или пестицидами, действие некоторых лекарств, таких как метронидазол, и т.д.

другие ощущения, сходные с чувством вкуса

«Хороший вкус» — критерий истинного искусства и красоты. Французские эстеты считали В. рационалистом и рассматривали его качества как истинные, разумные и ясные. Художник должен руководствоваться в своем выборе В.: «Талант подражает природе, вкус подсказывает выбор». (Diderot D., Collected.Один из видов хеморецепции, представляющий собой чувствительность рецепторов ротовой полости к химическим раздражителям. Субъективно это проявляется в виде вкусовых ощущений — горького, кислого, сладкого, соленого и их комплексов. При чередовании нескольких химических веществ может возникнуть вкусовой контраст (например, после соленой воды сладкая вода кажется сладкой). Вся картина вкуса складывается из взаимодействия рецепторов вкуса, осязания, температуры и запаха. watch

Основные вкусы

Индоевропейский корень, от которого происходит слово вкус и его эквиваленты в западноевропейских языках, имел форму gueus, и именно от него, помимо слова вкус, происходит слово дегустация. Существительные taste и tasting могут быть семантически объединены, если между ними поставить глагол taste….. см.К собственно вкусовым ощущениям обычно добавляются тактильные ощущения (вяжущие, острые, жгучие) на языке. Огромную роль в формировании вкуса (в его разговорном смысле) играют обонятельные впечатления, которые вызываются запахом летучих веществ — TRUE. Можно сказать, что «аромат» пищи складывается из одновременных ощущений вкуса, запаха, а также тепловых и тактильных (через тройничный нерв). Вкус воспринимается в основном через эпителий и верхнюю поверхность спинки языка, а также его края и кончика.

Словарь антонимов русского языка

Большинство физиологов признают четыре основных вкусовых ощущения, а именно горькое, сладкое, соленое и кислое, различные комбинации которых, как между собой, так и с обонятельными, тактильными и тепловыми ощущениями, составляют целый мир вкусовых ощущений. Всем известно, насколько ограничена сфера вкусовых ощущений, когда отключается обоняние, например, в случае катара; таким образом, ваниль, ростбиф, букет вина и т.д. сводятся, по сути, к обонятельным ощущениям, а при отключении последних самые вкусные блюда и лучшие напитки теряют для человека всю свою прелесть. С другой стороны, тактильные ощущения, сопровождающие действие различных вкусовых веществ, вызывают те характерные аспекты вкусовых ощущений, которые описываются словами вяжущий, мучнистый, резкий, вяжущий, вязкий и т.д. М.-Л., 1951, с. 92, 110, 223; Жирар Г., О вкусе, с присовокуплением рассуждения о том же предмете д’Альмбера, Вольтера и Монтескье, главы 1-3, перевод с французского, М., 1803; Монтескье Ш., Эксперимент о вкусе в произведениях природы и искусства, Избр. произв,Кандидат химических наук»Химия и жизнь» № 10, 2010

Языковые сосочки языка отвечают за осязание, зубы с их датчиками давления у основания, жевательные мышцы вместе оценивают консистенцию пищи. Именно они способны проверить молекулярную кухню — все эти миндальные сыры, ромовую икру и мясную пену. Считается, что люди больше всего одобряют твердую пищу. Во-первых, они меняют свою текстуру при пережевывании, а во-вторых, они просто дольше остаются во рту. При некоторых черепно-мозговых травмах человек не может ощущать вкус, хотя вкусовые рецепторы в порядке. Это известно как центральная агуэузия. Еще интереснее обратная ситуация: если вкусовые рецепторы на языке отсутствуют или сам язык отсутствует — будет ли человек ощущать вкус? Вы можете прочитать соответствующую тему AmA на Reddit или ознакомиться с экспериментами исследователей из Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич.

Вкусны ли деньги

Иногда нам кажется, что мы сами выбираем то, что нам по вкусу, или, в крайнем случае, едим то, что нам сказали есть родители. Однако все чаще ученые считают, что выбор за нас делают наши гены. В конце концов, люди по-разному ощущают вкус одного и того же вещества, и пороги вкусовой чувствительности также различаются у разных людей — вплоть до «вкусовой слепоты» к отдельным веществам. Сейчас ученые всерьез задумались о том, что некоторые люди запрограммированы есть чипсы и толстеть, в то время как другие с удовольствием едят вареный картофель. Это особенно беспокоит США, которые сталкиваются с настоящей эпидемией ожирения.Liczba rodzajów niezależnych kubków smakowych jest obecnie niepewna. Cztery «podstawowe» smaki to społeczno-kulturowy archaizm kultury europejskiej, pięć podstawowych smaków to kultura krajów Azji Południowo-Wschodniej. Naukowcy z Uniwersytetu w Oregonie zaproponowali dodanie szóstego smaku — skrobi.

Grupy receptorów smakowych

Istnieje tylko pięć smaków — słodki, słony, kwaśny, gorzki i umami. Wszystko inne jest po pozy ignorowane przez kubki smakowe. Wiemy jednak, że doznania smakowe nie mieszczą się w pięciu definicjach. Udawanie smaku to zadanie dla całych korporacji: czym zastąpić cukier, sól, tłuszcz, żeby nikt nieurzył z tego powodu, a nawet żeby ludzie przyzwyczaili się do substytutów? Ten sam smak, który okłamuje nas, kiedy chce, w przypadku zbyt szkodliwych produktów z jakiegoś powodu nie chce się zgodzić. Wystarczy, że podłączając elektrody do mózgu, będziemy obserwować, jak sztuczny język smakuje syntetyczną pizzę — i spróbować się nią delektować.

Słodki, gorzki, słony. Czy to prawda, że różne części języka odpowiadają za różne smaki?

Ból i ciepło w jamie ustnej aktywują system ostrzegawczy «Boże, to boli», a mózg reaguje uwalnianiem endorfiny i dopaminy, które blokują ból i wywołują euforię. W ten sposób doświadczenie jedzenia curry łączy się z doświadczeniem «prawie umarliśmy, a potem było naprawdę fajnie! Od razu chcesz zamówić więcej. По сути, то же самое, что runner’s high, «эйфория бегуна», только chili high: ограниченные риски — и приключения с обязательным счастливым концом.Самая простая радость в нашей жизни — вкусно поесть. Но как же трудно объяснить с точки зрения науки что при этом происходит! Впрочем, физиология вкуса еще в самом начале своего пути. Так, например, рецепторы сладкого и горького были открыты только лет десять назад. Но их одних совсем недостаточно для того, чтобы объяснить все радости гурманства.

Хрустящий, сочный, тягучий: как ощущение пищи во рту влияет на восприятие вкуса

ВКУС эстетический, способность человека к различению, пониманию и оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства. Формирование и развитие вкуса — задача эстетического воспитания.

… смотретьЕсли вы внимательно посмотрите на свой язык, вы можете заметить, что он кажется покрытым маленькими «прыщиками». Это, по-видимому, наши вкусовые рецепторы. Но на самом деле это вкусовые рецепторы. Рецепторов гораздо меньше: одна вкусовая почка имеет от 3 до 100 рецепторов.

Русский фразеологический словарь

Видимо, по этой причине «горьких» рецепторов больше: способность вовремя различить опасность может быть вопросом жизни и смерти. Некоторые молекулы, такие как сахарин, могут активировать как пару сладких рецепторов T1R2-T1R3, так и пару горьких рецепторов T2R (у людей особенно hTAS2R43), поэтому на языке сахарин производит впечатление одновременно сладкого и горького. Это помогает отличить его от сахарозы, которая активирует только T1R2-T1R3.Неприятный вкус во сне означает, что вы ведете беспорядочную жизнь. Пить жидкость с неприятным вкусом означает, что вскоре вы испытаете разочарование или даже отвращение после крушения ваших надежд. Безвкусная еда или питье означает, что вас ждет разочарование. Сладости со сладким вкусом означают, что вскоре вам придется принимать нежданного гостя. Лекарства со вкусным вкусом предвещают осложнения, которые вскоре изменят вашу жизнь к лучшему. Однако если лекарство имеет горький вкус — вас ждет продолжительная болезнь, глубокая печаль или потеря, которая лишит вас самообладания.Молоко с кислым вкусом означает, что вы близко к сердцу примете страдания своих друзей.Чувствовать во сне восхитительный аромат свежекопченого окорока — вас ждет выгодное деловое мероприятие. Резкий вкус перца, который жжет во рту — означает, что окружающие отвернутся от вас, осуждая ваше пристрастие к сплетням.Ароматный вкус фруктов, напитков или любой пищи — предвещает, что ваша судьба изменится к лучшему.Соленый вкус — ваш возлюбленный покинет вас, уйдя к более привлекательной сопернице, которая ранит вас до глубины души….. Смотреть

Гаспаров. Ноты и экстракты

Каждый вкусовой рецептор имеет вкусовые волоски. Когда она вступает в контакт с молекулой пищи, клетка посылает импульс в мозг: вкус обнаружен! Этот импульс проходит через черепной нерв, который соединяет вкусовые рецепторы с мозгом.ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:Экспериментальная обработка кофе в Панаме09 Dec 2021 — 9 min to readПервыми являются сухость языка и полости рта, катаральные поражения слизистой оболочки языка с образованием налета на языке, сильное вкусовое или сенсорное раздражение, ослабляющее вкусовые рецепторы, слишком холодная или слишком горячая пища и нарушение обоняния; вторыми — заболевания пищеварительной системы, сопровождающиеся налетом на языке и многими нервными заболеваниями, а у некоторых женщин и во время беременности. Чувство вкуса относится к низшим чувствам человека по ограничению и малому определению круга его деятельности и по малому значению вкусовых ощущений в развитии высших духовных способностей человека. Это, конечно, важно для человека при выборе пищевых веществ, так как инстинктивное отвращение к вкусу известных веществ в большинстве случаев гарантирует ему избежание вредных начал; к сожалению, приятный вкус различных веществ не гарантирует человека в такой же степени, так как среди них часто встречаются вещества, безусловно ядовитые. — Вообще, область приятных вкусовых ощущений играет существенную роль в явлениях пищеварения, усиливая отделение пищеварительных соков, увеличивая перистальтику кишок, и, наконец, вызовом приятных настроений вкусные вещества повышают самочувствие человека.

Есть ли технологии симуляции вкуса

ВКУС эстетический — способность человека к различению, пониманию и оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства. Формирование и развитие вкуса — задача эстетического воспитания.
… смотретьпроизведения, М., 1955; Bellegarde J. de, Sur le bon go?t, в кн: Lettres curieuses de litt?rature et de morale, P. 1702; Curtud de la Vilate F., Essai historique et philosophique sur le go?t, P., 1736; Vattex CH., Cours de belles-lettres distribu? par exercices, v. 1-2,1747-48; Sne11 C. W., Lehrbuch der Kritik des Geschmacks, Lpz., 1795; Falke J.

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ

2. В эстетике — способность человека воспринимать, понимать и ценить явления красоты во всех сферах жизни и искусства. В. — Вкус — это разновидность хеморецепции, то есть чувствительность рецепторов, расположенных в ротовой полости, к химическим раздражителям. Субъективно это проявляется в виде вкусовых ощущений (горькое, кислое, сладкое, соленое и их комплексы). Для объяснения механизма вкусовых ощущений были выдвинуты две гипотезы: аналитическая и энзиматическая. Когда несколько химических веществ чередуются, может возникнуть вкусовой контраст (сладкая вода кажется сладкой после соленой). Общий вкусовой образ — формируется в результате взаимодействия рецепторов вкуса, осязания, температуры, запаха…. Смотреть

Как запах влияет на восприятие вкуса

Признана социальная природа эстетического вкуса. Социальная обусловленность его индивидуальных проявлений составляет суть марксистско-ленинской эстетики, которая придает большое значение вкусу как проявлению общей эстетической культуры человека и ключевой роли в формировании его способности понимать прекрасное через искусство и эстетическое воспитание. Он распознается рецепторами ионных каналов на языке, что вызывает изменение потенциала действия. Кроме того, ионы лития (Li+) имеют соленый вкус. Соленое и кислое одновременно сильно смешиваются, что затрудняет определение того, какой фактор сильнее.

Капсаицин и ментол

Вкус становится более тонким с физической нагрузкой, как и другие чувства, что подтверждается наблюдениями профессиональных дегустаторов кофе, чая, вина и т.д. С первого дня рождения ребенок, по-видимому, способен различать сладкое и горькое, судя по разнице в мимике, которой он реагирует на эти противоположные вкусы; вкус — единственное чувство, которое совершенствуется с годами, не исключая глубокой старости. Существуют определенные заболевания, которые значительно ухудшают остроту вкуса или даже вызывают его лицемерие.Эксперименты со вкусом давно развлекают ученых. Например, программируемый коктейльный стакан Vocktail с одноименным bluetooth-приложением позволяет имитировать любой напиток с помощью простой воды: светодиодная лампа обеспечивает нужный цвет, ободок из стимулирующих язык электродов — вкус, а устройство с воздушными камерами и крошечным насосом, включающимся, когда вы пьете, — нужный запах.

Почему нам нравится острая пища?

Человеческий язык покрыт более чем 5000 сосочков различной формы (рис. 1). Грибовидные сосочки в основном занимают две передние трети языка и распределены по всей его поверхности, желобчатые (чашевидные) сосочки расположены сзади, у основания языка, крупные и хорошо заметные, а листовидные сосочки представляют собой тесно расположенные складки в боковой части языка. Каждый сосочек содержит вкусовые рецепторы. Некоторые вкусовые рецепторы также находятся в надгортаннике, в задней части глотки и на мягком нёбе, но, конечно, в основном они сосредоточены в сосочках языка. Почки имеют свой собственный специфический набор вкусовых рецепторов. Так, кончик языка имеет больше рецепторов для сладкого вкуса — он чувствует его гораздо лучше, края языка лучше реагируют на кислый и соленый вкус, а основание языка лучше реагирует на горький вкус. Всего во рту у нас около 10 000 вкусовых рецепторов, и именно через них мы ощущаем вкус. Нам потребовалось семь десятилетий, чтобы выяснить, как именно мы ощущаем вкус. Сладкий, горький и вкус умами были связаны с семейством белков G. Соленый и кислый вкус связаны с ионными каналами: например, кислый вкус связан с рецептором PKD2L1, который обнаруживает высокую концентрацию ионов водорода. Отдельный рецептор распознает шипучие напитки.

Действительно ли мы едим «автоматически»?

Вопрос о генетической обусловленности нашего обоняния и вкуса был впервые поднят в 1931 году, когда химик компании DuPont Артур Фокс синтезировал пахучую молекулу фенилтиокарбамида (PTC). Его коллега заметил резкий запах, исходящий от вещества, к большому удивлению Фокса, который не обнаружил никакого запаха. Он также посчитал вещество безвкусным, а тот же коллега нашел его очень горьким. Фокс протестировал FTC на всех членах своей семьи — никто не почувствовал запаха… Обнаружить два других типа гораздо сложнее. Посмотрите на самую заднюю часть языка — там, где расположены миндалины. Вы можете увидеть некоторые выступы по бокам. Это сосочки листовидной формы. Ближе к язычку расположены большие, круглые вкусовые рецепторы. Они называются вкусовыми рецепторами. Каждый из этих двух типов содержит более 100 вкусовых рецепторов.

Какая часть мозга отвечает за вкус?

, восприятие вкуса веществ, попадающих в рот. У человека вкусовые рецепторы расположены в сосочках слизистой оболочки языка, на нёбе и в глотке. Сочетание основных вкусовых ощущений — кислого, соленого, сладкого и горького — приводит к появлению множества вкусовых вариантов. Кончик языка имеет сладкий вкус, края языка — кислый и соленый, а основание языка — горький. Рецепторы позволяют определять механические свойства и температуру пищи. Вкусовые рецепторы по волокнам языкоглоточного нерва передают импульсы через продолговатый мозг и таламус в височную долю коры головного мозга (вкусовой анализатор). Вкусовые расстройства проявляются в виде снижения, повышения или искажения вкусовой чувствительности. См. также органы вкуса.Индоевропейский корень, от которого происходит как слово вкус, так и его эквиваленты в западноевропейских языках, — gueus, а в дополнение к слову вкус — еще и дегустация. Существительные taste и tasting можно семантически объединить, поставив между ними глагол taste…. Соблюдайте

Основные вкусы

При последних холод, снижающий нервную возбудимость, притупляет вкус до такой степени, что, например, язык, погруженный на полминуты в колотый лед, совсем не чувствует сладости сахара; но такое же притупление вкуса наблюдается и при температуре 50-52,5°C, что значительно выше нормы. Температура, наиболее благоприятная для вкусовых ощущений, составляет от 20° C до 38° C. Вкусовые ощущения также усиливаются благодаря движениям языка, поскольку его трение о нёбо и щеки ускоряет как растворение веществ в ротовой жидкости, так и их проникновение во вкусовые сосочки.

История

M 1. dad, təm; вкус хлеба çörəyin dadı; вкус dadın (təminə) baxmaq; 2. ləzzət; этого вина у меня нет вкуса bu şərabdan mən heç bir ləzzət almadım; 3. iştaha; стимулировать вкус iştaha açmaq üçün; 4. zövq; одеваться со вкусом zövqlə geyinmək; у него очень хороший вкус onun çox yaxşı zövqü var; 5. həvəs, meyl, maraq, təəşşüq, adət; вкус к поэзии (музыке) şe’rə (musiqiyə) həvəs; 6. üslub, tərz, səpki; ваза в античном вкусе qədim üslubda qayrılmış vaza; ? быть во вкусе köhn. dəb olmaq; быть (прийтись) по вкусу ürəyə yatmaq, xoşa getmək; попробовать на вкус yavaş-yavaş maraqlanmağa başlamaq, xoşuna gəlmək, alışmaq; попробовать чей . …zövqündə olan; покрывать по вкусу sənin zövqündə olan palto; бить по вкусу bərk alışmaq, həvəslənmək, aludə olmaq…. taste 1. (чувство) ἡ γεύση { -ις}, ἡ οὐσία, ἡ νοστιμάδα: pleasant to ~ εὐχάριστος στή γεύση-taste ~ δοκιμάζω τή γεύση- without ~a ἀνοστος- 2. (чувство благодати) τό γούστο, ἡ καλαισθησία, ἡ φιλοκαλία: bad ~ τό κακό γούστο, ἡ ἀκαλαισθησία- to have good ~ ἔχω καλό γούστο- to be dressed with ~ εἶμαι ντυμένος μέ γούστο- 3. (наклон) ἡ ορεξη { -ις}, τό γούστο, ἡ κλίση{ -ις} (πρός), ἡ ἐπιθυμία: ~ к поэзии ἡ κλίση πρός τήν ποίηση- это дело ~а εἶναι ζήτημα γούστου- для ~ и для цвета нет товарищей περί ὁρέξεως οὐδείς λόγος, ὁ καθ’ ἕνας μέ τό γούστο του- 4. (стиль, манера) τό στυλ, τό ϋφος, ἡ μανιέρα: it is not in my ~ αὐτό δέν εἶναι τοῦ γούστου μου- ◊ enter ~ γλυκαίνουμαι, ἀρχίζω νά νιώθω (или νά καταλαβαίνω), ἀρχίζει νά μουἀρέσει κάτι…. смотреть

Словарь языка Ожегова

Эти факты можно объяснить только неравномерным распределением на поверхности языка различных типов нервных волокон, воспринимающих разные вкусы. Это время, вероятно, необходимо для растворения вкусового вещества в ротовой жидкости и для его проникновения в сосочки, и оно не одинаково для разных вкусов. Эксперименты по определению времени, прошедшего между нанесением вещества на язык (которое одновременно замыкало электрический ток) и возникновением ощущения, которое экспериментатор осознавал через движение пальца (который замыкал тот же ток и регистрировал электрический сигнал), показали, что ощущение прикосновения (т.е. на кончике языка наиболее частым вкусом был соленый, затем сладкий, кислый, а затем горький; у основания языка: сначала горький, затем соленый, а затем сладкий.А как обстоит дело у человека? Чтобы определить пороги чувствительности, добровольцам вслепую давали пробовать сначала очень разбавленные, а потом все более концентрированные растворы, пока они не формулировали четко, каков же вкус раствора. Человеческое «дерево вкуса» в целом похоже на те, что получили для обезьян. У человека так же далеко разнесены в противоположные стороны вкусовые ощущения от того, что приносит энергию организму (сахара), и того, что может навредить (алкалоиды, танин). Бывает и корреляция между субстанциями одного типа. Тот, кто очень чувствителен к сахарозе, имеет шансы быть также чувствительным к фруктозе. Но зато нет никакой корреляции между чувствительностью к хинину и танину, а некто, чувствительный к фруктозе, не обязательно чувствителен к танину.

Этимологический Словарь Русского Языка

ВКУС эстетический, способность человека к различению, пониманию и оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства. Формирование и развитие вкуса — задача эстетического воспитания.

… смотретьВКУС, ощущение, возникающее при воздействии различных растворимых веществ на вкусовые рецепторы, расположенные у позвоночных главным образом в языке. Основные вкусовые ощущения: горькое, сладкое, кислое, соленое. Вкус влияет на аппетит и пищеварение, зависит от физиологического состояния. При некоторых болезнях может быть извращен. У большинства беспозвоночных органами общего химического чувства (вкус и обоняние) служат сенсиллы и другие хеморецепторы.

… смотреть

Примечания

Уже существуют как промышленные датчики, настроенные на конкретные вкусы, так и целые электрические языки. Это не протезы человеческого языка: в них нет необходимости; частичную трансплантацию утерянного языка проводят, выкраивая новый из собственных тканей пациента, а в 2003 году впервые был пересажен донорский язык.М 1. dad, təm; вкус хлеба çörəyin dadı; пробовать на вкус dadına (təminə) baxmaq; 2. ləzzət; от этого вина я никакого вкуса не получил bu şərabdan mən heç bir ləzzət almadım; 3. iştaha; для возбуждения вкуса iştaha açmaq üçün; 4. zövq; одеваться со вкусом zövqlə geyinmək; у него очень хороший вкус onun çox yaxşı zövqü var; 5. həvəs, meyl, maraq, təəşşüq, adət; вкус к поэзии (музыке) şe’rə (musiqiyə) həvəs; 6. üslub, tərz, səpki; ваза в старинном вкусе qədim üslubda qayrılmış vaza; ? быть во вкусе köhn. dəb olmaq; быть (приходиться) по вкусу ürəyə yatmaq, xoşa getmək; входить во вкус yavaş-yavaş maraqlanmağa başlamaq, xoşuna gəlmək, alışmaq; на вкус чей . ..zövqündə olan; powlekać do smaku sənin zövqündə olan palto; trafić do smaku bərk alışmaq, həvəslənmək, aludə olmaq…. zegarek

Jak zapach wpływa na percepcję smaku

Większość fizjologów uznaje cztery podstawowe wrażenia smakowe: gorzki, słodki, słony i kwaśny, których różne kombinacje, zarówno między sobą, jak i z wrażeniami węchowymi, dotykowymi i termicznymi, składają się na cały świat doznań smakowych. Każdy wie, jak bardzo sfera doznań smakowych jest ograniczona przy wyłączeniu zmysłu węchu, np. przy katarze; tak więc wanilia, rostbef, bukiet wina itp. są zredukowane w istocie doznań węchowych, a przy wyłączeniu tych ostatnich najsmaczniejsze potrawy i najlepsze napoje tracą tracę dla człowieka cały swój urok. Z drugiej strony, również wrażenia dotykowe, towarzyszące działaniu różnych substancji smakowych, wywołują te charakterystyczne aspekty wrażeń smakowych, któreślane są słowami: cierpki, mączny, ostry, cierpki, kleisty itp. oraz smaki świeżości i pieczenia, np. z musztardy, mięty itp.- Ощущение, вызванное действием различных растворимых веществ на вкусовые рецепторы, расположенные у позвоночных животных, главным образом на языке. Основные вкусовые ощущения: горькое, сладкое, кислое, соленое. Вкус влияет на аппетит и пищеварение и зависит от физиологического состояния. При некоторых заболеваниях он может быть нарушен. Сенсиллы и другие хеморецепторы у большинства беспозвоночных являются общими химическими органами чувств (вкус и запах)…. смотреть

КАПСАИЦИН И МЕНТОЛ

1) смаковать. Вкус восхитительный. [Borsch vijshov dobriy na smak]. На вкус и цвет ему нет равных — у каждого ивана свой вкус. To eat with taste — to savour (at savour) to eat; 2) (a property of a thing savoured) to savour. [Кавун надобрий — нэма смак; Любий малодкий смак]. Придать вкус чему-либо — намочить, смочить. Вкус неприятный — nesmak; 3) (чувство деликатности) вкуса, (Гал.) ґust. [Люди с большим художественным вкусом]; 4) (склонность, привязанность) подобие, сходство. [На его литературное сходство повлияли немцы]. Иметь вкус к чему-либо — смаковать что-либо. To taste — to savour, (vulg.) schmiґi. [Все вещи эмалированы, чтобы их смаковали] Со вкусом сделанный — сухой, ґustovny. Сделано со вкусом — по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу, по вкусу. Согласно вкусу — согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно вкусу, согласно (дис)вкусу. [Он не нашел лошадей по своему подобию. Он выбрал шляпу по своему подобию]. To be, come to like — to be (come into, fall into) to be like, to relish, to love, etc. come to relish, to relish someone, to relish the soul, (неопределенно) to relish. Это ты смакуешь то, что ты здесь лежишь [важное рассуждение для нее.] Я был на свой вкус….. — На мой вкус…, на мой вкус — на мой вкус. Coming to n (5) (тонкость) savoury (r. -taste); 6) (художественная манера, стиль) — manière, style. По вкусу — по манере, по стилю…. См. 368; N. Г. Чернышевский, Эстетика и литературная критика, Сб. статей, М.-Л., 1951, стр. 92, 110, 223; Жирар, Ж. О вкусе, с дополнительными рассуждениями на ту же тему д’Аламбера, Вольтера и Монтескье, стр. 1-3, пар. Антропософия, М., 1803; Монтескье, Эксперимент о вкусе в произведениях искусства и природы, Избр. произв. Шафтсбери и Хом утверждали, что истинный вкус зависит не от интеллекта или знаний, а от характера и гармоничного баланса различных аффектов. Неприятный вкус во сне означает, что вы ведете беспорядочный образ жизни. Если у вас во рту неприятный вкус, то вскоре вас ждет разочарование или даже отвращение, которое вы испытаете, пережив крах своих надежд.Безвкусная еда или напиток — вы действительно будете разочарованы.Сладкий вкус конфет — вам вскоре придется принимать нежданного гостя.Лекарство с приятным вкусом предвещает осложнения, которые вскоре изменят вашу жизнь к лучшему. Однако если лекарство имеет горький вкус, то вас ожидает продолжительная болезнь, глубокая печаль или потеря, которая лишит вас самообладания.Молоко с кислым вкусом означает, что вы близко к сердцу примете страдания своих друзей.Чувствовать во сне восхитительный аромат свежекопченого окорока — вас ожидает прибыльное деловое мероприятие. Резкий вкус перца, который жжет во рту — означает, что окружающие отвернутся от вас, осуждая ваше пристрастие к сплетням.Ароматный вкус фруктов, напитков или любой пищи — предвещает, что ваша судьба изменится к лучшему.Соленый вкус — ваш возлюбленный покинет вас, уйдя к более привлекательной сопернице, которая ранит вас до глубины души….. см.

Есть ли у денег вкус

произведений, в то же время он требовал от критика «правильного вкуса»; в частности, особенностью Белинского он считал то, что «он был наделен чрезвычайно правильным и тонким вкусом» («Очерки гоголевского периода русской литературы», в Избр. филос. произв. soc., vol. 1, 1950, p. 697). Марксистско-ленинская эстетика, учитывающая индивидуальность и ее V.1. W sensie fizjologicznym jest to wrażenie (słodki, gorzki, kwaśny, słony) wywołane działaniem różnych substancji na receptory smaku na języku człowieka. Dziecko od urodzenia potrafi odróżnić słodki smak od gorzkiego. В. — Zmysł smaku jest jedynym zmysłem, który rozwija się wraz z upływem lat, nawet w bardzo podeszłym wieku. Substancje smakowe poprawiają nasze poczucie zdrowia: eksperymentalnie udowodniono, że substancje smakowe, działając na narządy smaku, powodują gwałtowne zmiany w krążeniu krwi, przyspieszając bicie serca, a zwężając odruchowo naczynia kończyn, zwiększają dopływ krwi do mózgu, co wzmaga aktywność nerwową.

Rosyjski słownik antonimów

jako produkt stosunków społecznych, zaprzecza normatywnemu charakterowi T, Kładzie nacisk na potrzebę długotrwałego wychowania i kształcenia V., zdolnego do doceniania piękna we wszystkich jego przejawach — w pracy, życiu i sztuce. Estetyka marksistowska jest zdania, że w historii nie może istnieć niemożliwa do przezwyciężenia sprzeczność między społecznymi normami estetycznymi a indywidualnym gustem. Jeśli taka sprzeczność się pojawia, to ma ona swoje źródło w społecznie wrażliwych ośrodkach smakowych w szarej korze półkul mózgowych (w gyrus uncinatus), w których pobudzenia w obwodowych częściach aparatu smakowego są przekształcane w specjalne doznania smakowe. Anatomiczny układ kubków smakowych, ich topograficzne rozmieszczenie oraz połączenie nerwów z kubkami smakowymi — patrz: «Narządy smaku». Narządy smaku. W celu określenia miejsc wrażliwych na smak stosuje się następującą metodę: Można stosować następujące metody: rysowanie na odsłoniętej powierzchni korka za pomocą substancji dymnych lub stosowanie elektrod na powierzchni guzika, które wywierają niewielki nacisk, które nie są w stanie pobudzić zwykłych nerwów czuciowych, ale dają odczucie smaku, w szczególności elektrodą smakową w kształcie litery V.

Tezaurus rosyjskiego słownictwa biznesowego

Na przykład, smak wina jest wzmocniony przez wcześniejsze spożycie sera i, odwrotnie, jest stępiony i zepsuty po czymś słodkim. Kawa i mleko mają kwaśny smak po żuciu korzenia chrabąszcza majowego (Iris pseudacorus). Taki wpływ jednych smaków na inne może jednak zależeć nie tylko od ich kontrastu, ale także od mieszania się w naszej świadomości śladu pozostawionego przez poprzednie doznanie smakowe z nowym, rzeczywistym pobudzeniem smakowym. Ślady doznań smakowych sączególnie wyraźne u nasady języka i mają postać pozytywną, tzn. gorycz, podobnie jak słodycz, jest odbierana za pomocą białek G. Dawniej gorzki smak kojarzono z nieprzyjemnym doznaniem, a być może także zagrożeniami dla zdrowia, jakie niosą ze sobą niektóre produkty roślinne. Rzeczywiście, większość alkaloidów roślinnych jest zarówno toksyczna, jak i gorzka, a biologia ewolucyjna doprowadziła nas do tego wniosku.

Technologia symulacji smaku

Czasami wydaje nam się, że to my wybieramy, jakie potrawy lubimy, ale większości jemy to, co kazali nam nasi rodzice. Naukowcy coraz bardziej skłaniają się jednak ku przekonaniu, że wyboru dokonują za nas nasze geny. W końcu ludzie różnie smakują te same substancje, a progi wrażliwości smakowej także różnią się znacznie u poszczególnych osób — aż do «ślepoty smakowej» na poszczególne substancje. Obecnie naukowcy poważnie zastanawiają się nad tym, czy niektórzy ludzie są zaprogramowani do jedzenia chipsów i tycia, podczas gdy inni lubią jeść gotowane ziemniaki. Jest to szczególnie niepokojące w USA, które borykają się z prawdziwą epidemią otyłości.1) В физиологическом смысле ощущение (сладкое, горькое, кислое, соленое), вызванное воздействием различных веществ на вкусовые рецепторы на языке человека. С самого рождения ребенок может отличить сладкое от горького. В. — Чувство вкуса — единственное чувство, которое продолжает развиваться с течением времени, даже в очень пожилом возрасте. Вкусовые вещества улучшают наше настроение: экспериментально доказано, что вкусовые вещества, воздействуя на органы вкуса, вызывают быстрые изменения в кровообращении, ускоряя сердцебиение, и, рефлекторно сужая кровеносные сосуды конечностей, вызывают усиленный приток крови к мозгу, что повышает нервную активность.

Энциклопедический словарь

Так, вкус вина усиливается от предшествующего употребления сыра и, наоборот, притупляется и портится при добавлении сладостей. Кофе и молоко кажутся кислыми после жевания корня майского жука (Iris pseudacorus). Однако это влияние одного вкуса на другой может зависеть не только от его контраста, но и от смешения в нашем сознании следа, оставленного предыдущим вкусовым ощущением, с новой, актуальной вкусовой стимуляцией. Следы вкусовых ощущений особенно остро наблюдаются на основании языка и являются положительными по форме, т.е. представляют собой повторение в более слабой форме первоначального вкусового ощущения, и редко когда вкусовой след качественно отличается от последнего, как это наблюдается при употреблении некоторых вин, ликеров и т.д. Вкусовые ощущения возникают в результате взаимодействия различных растворимых веществ с вкусовыми рецепторами, расположенными у позвоночных животных преимущественно на языке. Основные вкусовые ощущения: горькое, сладкое, кислое, соленое. Вкус влияет на аппетит и пищеварение и зависит от физиологических условий. При некоторых заболеваниях она может быть искажена. У большинства беспозвоночных органами общего химического чувства (вкуса и обоняния) являются щупики и другие хеморецепторы.

Словарь Ушакова

Вкус по мере его тренировки, как и другие чувства, становится все более тонким и изысканным, что подтверждается наблюдениями профессиональных дегустаторов кофе, чая, вина и т.д. С первого дня рождения ребенок, похоже, способен различать сладкий и горький вкус, судя по разнице в мимике, с которой он реагирует на эти противоположные вкусы; вкус — единственное чувство, которое улучшается с годами, не исключая глубокой старости. Существуют определенные условия, которые значительно ухудшают остроту вкуса и даже заставляют его быть лицемерным. Когда она вступает в контакт с частицей пищи, клетка посылает импульс в мозг: вкус обнаружен! Этот импульс проходит через черепной нерв, который соединяет вкусовые рецепторы с мозгом.ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:Меры социальной поддержки фермеров в Гватемале21 Mar 2022 — 8 min to read

Вкусовые сосочки: из чего состоит поверхность языка

ВКУС, -а (-у), м. 1. Одно из внешних чувств человека и животных, органом которого является слизистая оболочка языка и полости рта. 2. Ощущение на языке, во рту или свойство пищи, вызывающее это ощущение. Горькие выделения во рту. Кислый в лимоне. II прилагательное.Вкусный, -ая, -ое. Вкусовые ощущения…. см.Слово «вкусы», «вкусы», «вкусы», «вкусы», «вкусы», «вкусы», «вкусы», «вкусы», «вкусы», «вкусы». (Источник: «Полная акцентная парадигма А. А. Зализняка»). Синонимы: букет, влечение, горечь, любовь, склонность, охота, ощущение, передозировка, пошиб, вкус, симпатия, рантье, расположение, соленый, сибуй, склонность, слабость, сладость, смак, смакование, стиль, страсть, тяга, вожделение, умами, чувство Антонимы: безвкусный, безвкусный Просмотр

Выделенное

Информация от вкусовых рецепторов передается по афферентным волокнам лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов в ядро одиночного пути продолговатого мозга, затем переключается в ядра таламуса и далее в постцентральный поворот и островок (лат. insula) коры больших полушарий, где формируются вкусовые ощущения. По другим данным, корковый терминал вкусовой системы расположен в парагиппокампе (или крючковидной, лат. gyrus uncinatus) и гиппокампе. Помимо сладкого, горького, кислого и соленого вкусов, в разных странах воспринимаются умами, вяжущий, горький, мятный, щелочной и металлический вкусы. Первая информация о вкусовом раздражителе достигает центральной коры головного мозга примерно через 150 миллисекунд. Эта информация передается по четырем нервам. Лицевой нерв передает сигналы от вкусовых рецепторов, которые расположены в передней части языка и нёба, тройничный нерв передает информацию о текстуре и температуре в той же области, а глоссофарингеальный нерв передает информацию о вкусе от задней трети языка. Блуждающий нерв передает информацию от глотки и надгортанника. Затем эти сигналы проходят через продолговатый мозг и поступают в таламус. Там вкусовые сигналы объединяются с обонятельными и вместе достигают вкусовой зоны коры головного мозга (рис. 3).Почему человеку нужен вкус?

В утробе матери ребенок учится различать запахи и вкусы. Глотая и вдыхая амниотическую жидкость, плод знакомится со всем спектром запахов и вкусов, воспринимаемых матерью. И уже тогда он формирует вкусы, с которыми он придет в этот мир. Например, беременным женщинам за десять дней до родов давали анисовые конфеты, а затем наблюдали за поведением новорожденных в первые четыре дня жизни. Те, чьи матери ели анисовые конфеты, четко распознавали запах и поворачивали голову в его сторону. Согласно другим исследованиям, тот же эффект наблюдается с чесноком, морковью или алкоголем, но при этом не происходит прямого смешения этих ощущений, в результате чего получается нечто среднее, поскольку сладкий и кислый вкусы остаются смешанными в той же силе, и меняется только наше отношение к ним в плане удовольствия; очевидно, что компенсация вкусов, которая не сопровождается компенсацией химических свойств вкуса, происходит в наших центральных органах чувств. В целом, слабые вкусы чаще заменяются более сильными, как, например, в случае с перцем, горчицей и т.д., которые благодаря своей силе заглушают истинный вкус различных пищевых веществ. Борьбу между вкусами легче всего наблюдать, когда, например, на одну половину языка кладут вещество, возникает ощущение кислотности, а затем горечи, и человек может остановиться на одном или другом, но смешения этих двух вкусов у обычного человека не происходит. Вся конструкция гастрономии, имеющая физиологическое значение хорошего, приятного В, основана на явлении вкусового контраста, компенсации и следов.

Группы вкусовых рецепторов

Добавление вкусовых веществ на язык требует некоторого времени до появления вкусовых ощущений; это время необходимо, предположительно, для растворения вкусового вещества в жидкостях полости рта и для проникновения в сосочки и не одинаково для разных вкусовых веществ. Эксперименты по определению времени, прошедшего между нанесением вещества на язык (которое одновременно замыкало электрический ток) и возникновением ощущения, о котором экспериментатор узнавал по движению пальца (который замыкал тот же ток и регистрировал электрический сигнал), показали, что ощущение прикосновения (т.е. на кончике языка наиболее распространенным вкусом был соленый, затем сладкий, кислый, а затем горький; у основания языка: сначала горький, затем соленый, а затем сладкий.Вкусовые рецепторы у человека расположены на сосочках языка, на нёбе и в горле. У человека вкусовые рецепторы расположены в сосочках языка, на нёбе и в горле. Сочетание основных вкусовых ощущений — кислого, соленого, сладкого и горького — приводит к появлению множества вкусовых вариантов. Кончик языка имеет сладкий вкус, края языка — кислый и соленый, а основание языка — горький. Рецепторы позволяют определять механические свойства и температуру пищи. Вкусовые рецепторы по волокнам языкоглоточного нерва передают импульсы через продолговатый мозг и таламус в височную долю коры головного мозга (вкусовой анализатор). Вкусовые расстройства проявляются в виде снижения, повышения или искажения вкусовой чувствительности. См. также органы вкуса.

Примечания

(вкус) способность различать вкус веществ, попадающих в рот. Вкусовые ощущения воспринимаются вкусовыми рецепторами, расположенными в стратифицированном эпителии на боковых поверхностях сосочков языка в форме желобков, грибов и листьев. Молекулы вкусовых веществ, растворенные в слюне, выделяемой в полости рта, взаимодействуют с рецепторными белками, встроенными в плазматическую мембрану микроворсинок сенсорных клеток, в результате чего возникает нервный импульс. Обычно человек способен различать четыре основных вкуса: сладкий, горький, кислый и соленый; иногда добавляются еще два вкуса, что позволяет различать щелочной и металлический вкус….. Проблема В. получила развитие в трудах Миердлакова, который определил эстетику как «науку о принципах изящных искусств, выведенных из наблюдения вкуса» (Заметки по эстетике, «Вестник Европы», 1813, № 19, с. 198). Материалистический

Как мозг воспринимает вкус

вкус Видеть стиль, чувство во вкусе, входить во вкус, на свой вкус, на свой вкус, приятный на вкус… Словарь русских синонимов и родственных слов. Словарь русских синонимов, составленный Н. Абрамов, М.: Русские словари, 1999. вкус — вкус, чувство; стиль, ощущение; тяга, сладость, любовь, влечение, восторг, избыток, охота, расположение, восторг, слабость, торможение, вкус, склонность, тяжесть, соленый, склонность, страсть, симпатия, горечь. вкус 1. послевкусие 2. смаковать, смаковать (разговорное) 3. см. пристрастие Словарь синонимов русского языка. Практическое руководство. — М.: Русский язык.З. Е. Александров.2011. существительное вкус. — Вкус — свойство вызывать вкусовые ощущения) Словарь синонимов русского языка. Context 5.0 — Informatik.2012. существительное вкус, количество синонимов: 27 — букет (14) — влечение (56) — горечь (9) — любовь (84) — склонность (22) — охота (74) — чувство (25) — напористый (5) — позер (4) — вкус (20) — симпатия (50) — ранчер (2) — расположение (83) — соленый (2) — сибуй (4) — склонность (34) — вкус (1) — слабость (144) — сладость (6) — смак (17) — смак (5) — стиль (95) — страсть (106) — тяга (45) — тяга (24) — умами (1) — чувство (32) ASIS Словарь синонимов. V. N. Тришин.2013. . . Синонимы: букет, влечение, горечь, любовь, склонность, охота, ощущение, передозировка, пошиб, вкус, симпатия, рантье, нрав, соленость, сибуй, склонность, слабость, сладость, смак, смакование, стиль, страсть, тяга, вожделение, умами, чувство Антонимы: безвкусный, безвкусная… смотретьКогда мы говорим «вкусно», наш мозг оценивает не только вкус, но и многие другие факторы. Текстура, влажность, температура и содержание жира — это лишь некоторые из тактильных ощущений, которые мы испытываем при жевании и глотании. Вы не будете есть несвежую мюсли, пить тепловатые газированные напитки или угощать друзей несвежим печеньем. Даже если вкус будет одинаковым, общее впечатление будет негативным.

Почему острая пища высоко оценивается

В каждом вкусовом рецепторе 30-50 вкусовых рецепторов. Это означает, что ваш мозг одновременно обрабатывает тысячи сигналов от ваших вкусовых рецепторов. Он принимает информацию, передаваемую рецепторами, и сравнивает ее с воспоминаниями о вкусах, которые вы когда-либо пробовали. Так ваш мозг распознает, что именно вы едите.Вкус практически невозможно измерить объективно — не существует такого понятия, как «объективность». Тем не менее, работы по созданию искусственного языка, который по вкусу напоминал бы настоящий, ведутся уже много лет.

Другие вкусовые ощущения

В физиологии вкуса мы знаем только некоторые условия, которые должны быть выполнены для возникновения вкусовых ощущений. Вкусовые вещества могут существовать в трех различных состояниях материи — твердом, жидком и газообразном, при условии, что они более или менее растворимы в ротовой жидкости. Только в таком растворенном виде вещества могут проникнуть в скрытые клетки внутренних вкусовых рецепторов, которые являются терминалами вкусовых нервов, и непосредственно раздражать их. Совершенно нерастворимые вещества, безусловно, безвкусны; но из этого вовсе не следует, что любое вещество, растворимое в ротовой жидкости, должно иметь вкус, и что сила вкуса вещества будет иметь какое-либо отношение к степени его растворимости, поскольку известны вещества, отвечающие этим требованиям, но совершенно безвкусные. Природа вкусовых веществ вообще не может объяснить ощущения, вызываемые их действием на вкусовые нервы, так как один и тот же основной вкус, например, сладкий, могут иметь вещества, не имеющие между собой ничего общего, например, сахар, соли свинца, хлороформ и т.д., независимо от того, имеют ли его определения всеобщее или индивидуальное значение. Во Франции категория В. дожила до рационалистического решения в трудах Буало, Бутте, Монтескье, Вольтера и других.

Литература

О кислотности на положительном полюсе, месте восприятия В., судят по распределению вкусовых луковиц во рту, полагая, что наличие последних в тканях гарантирует их вкусовые качества. Исследования такого рода показали, что верхняя поверхность основания, верхушка и передняя часть языка, а также его края обладают способностью воспринимать вкус, в то время как средняя часть верхней поверхности языка, а также вся нижняя поверхность полностью лишены вкусовых ощущений. Некоторые авторы относят чувство вкуса даже к мягкому нёбу и передней височной кости, но в этом отношении существуют резкие индивидуальные различия. Наконец, вкусы можно легко компенсировать и сделать приятными, например, слишком кислый вкус можно заменить сладким и наоборот, и т.д., Но в этом случае нет непосредственного смешения ощущений, дающего нечто среднее, так как сладкий и кислый вкусы остаются в той же силе после смешения, и меняется только наше отношение к ним в смысле удовольствия; конечно, компенсация вкусов, не сопровождающаяся компенсацией химических свойств вкусовых веществ, происходит в центральных органах наших ощущений. В целом, более вероятно, что слабые вкусы заменяются более сильными, как, например, в случае с перцем, горчицей и т.д., которые, благодаря своей силе, заглушают истинный вкус различных пищевых веществ. Борьбу между вкусами легче всего наблюдать, когда, например, на одну половину языка кладут вещество, кислое и горькое, в сознании появляется ощущение кислого, а затем горького, и человек может остановиться на том или другом, но смешения двух вкусов у обычного человека не происходит. На явлениях контраста вкусов, их компенсации и следов основано все построение гастрономии, имеющее то физиологическое значение, что хорошая, приятная В. пища способствует ее перевариванию, усиливая выделение пищеварительных соков и вызывая симпатические и приятные настроения, столь благотворно влияющие на нормальное течение всех телесных процессов в организме.

Гаспаров. Примечания и выдержки

Форма предмета может влиять на его вкус. И даже люстра. Дэвид Гал, проводивший эксперименты в Северо-Западном университете Иллинойса в области маркетинга и покупательского поведения, обнаружил, что когда геометрические фигуры были упорядочены, испытуемые оценивали вкус сыра с острыми краями как более сильный и насыщенный, чем вкус круглого сыра. Другой эксперимент из той же серии показал, что люди, предпочитающие крепкий кофе, пили больше кофе в ярко освещенной комнате, чем в затемненной. А любители слабого кофе пили его наоборот.- Вкусить — начать наслаждаться чем-либо, пристраститься к чему-либо. У меня еще не было времени насладиться им. To have a liking for something — испытывать симпатию к чему-либо, нравиться что-либо. To have the same taste, different taste (of things) — иметь одинаковый вкус, разный вкус. To be of the same taste, different tastes (of people) — иметь одинаковые, разные вкусы, взгляды. ‘Буржуа с нами разных вкусов’. Д.Бедный.

Словарь педагогической терминологии

3. Склонность, пристрастие к чему-либо, привычка, симпатия. Любовь к поэзии. Грубые вкусы толпы. «У нас одинаковые вкусы». Грибоедов. Вкусы не обсуждаются. «У каждого свой вкус: одни любят дыню, другие — арбуз». (Возможно, именно поэтому существует больше «горьких» рецепторов: способность вовремя заметить опасность может быть вопросом жизни и смерти. Некоторые молекулы, такие как сахарин, могут активировать как сладкую пару рецепторов T1R2-T1R3, так и горькую пару рецепторов T2R (особенно hTAS2R43 у людей), поэтому сахарин производит на языке впечатление одновременно сладкого и горького. Это помогает отличить его от сахарозы, которая активирует только T1R2-T1R3.

Русский фразеологический словарь

м. 1. daam, tatik; приятный на вкус daamy yakshy; 2. (чувствовать, понимать благородный вкус) koozduk sezim; одеваться со вкусом kiyimdin zharashygyn taap kiyү; благородный вкус nazik koozduk sezim; дело вкуса кимге кандай (бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт); чувство вкуса мазасын сэзэ баштоо; нет равного вкуса или цвета в середине ар кимбин каалашы өзүнч . … Отсюда ясно, насколько ограниченным должно быть царство чисто вкусовых ощущений, если исключить из него все, что относится к обонянию, осязанию и восприятию. С этой точки зрения, чисто вкусовые ощущения можно свести к четырем основным вкусам: горькому, сладкому, соленому и кислому, а для их восприятия и проведения необходимы четыре отдельных типа нервных волокон, неравномерно распределенных по поверхности языка. Эта гипотеза, принятая сегодня физиологами, легко объясняется, во-первых, неоднородностью вкуса одного и того же вкусового вещества на разных участках языка, а во-вторых, заметной разницей в отношении к вкусовым веществам основания и кончика языка: в то время как кончик языка почти одинаково чувствителен ко всем основным вкусам, основание языка испытывает в основном сладкий вкус, а для некоторых и кислый. Эти факты можно объяснить только различным распределением на поверхности языка разных типов нервных волокон, воспринимающих отдельные вкусы.

Какая часть мозга отвечает за вкус?

Хотя он требовал от критика «верного вкуса», он считал особенностью Белинского то, что «он был наделен чрезвычайно верным и тонким вкусом» («Очерки о гоголевском периоде в русской литературе», избр. филол. произв. т. 1, 1950, стр.

Блог компании "Каролина Мед"